Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

czytaj więcej...
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik budownictwa kolejowego

Technik budownictwa kolejowego

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym


Realizacja stypendiów dla najlepszych uczniów począwszy od II semestru klasy pierwszej !!!

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił:

  • montować, diagnozować, remontować i utrzymywać w sprawności technicznej urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
  • montować i eksploatować urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych,
  • montować i utrzymywać w sprawności technicznej urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej,
  •  budować i eksploatować urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym,
  • prowadzić dokumentację eksploatacyjną i techniczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Warunki pracy

Jeżeli podejmiesz pracę w wyuczonym zawodzie, będziesz wykonywał i nadzorował prace na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia bardzo dobrego stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz uniwersalnych i specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

  Gwarancja pracy dla najlepszych absolwentów (według PKP Polskie Linie Kolejowe jest zapotrzebowanie na fachowców w wyżej wymienionych zawodach)!