Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

czytaj więcej...
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik budownictwa kolejowego

Technik budownictwa kolejowego

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

Erasmus+ 2019/2020

W zakładce Erasmus+ umieściliśmy informację w sprawie wyjazdu uczniów na praktykę zagraniczną w ramach projektu „Praktyka zagraniczna – klucz do sukcesu na rynku pracy

Praktyka zagraniczna – klucz do sukcesu na rynku pracy

„Praktyka zagraniczna – klucz do sukcesu na rynku pracy” to kolejny projekt mobilnościowy realizowany przez Zespół Szkół nr 7 im. S. Mastalerza w Katowicach przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

40 uczniów kształcących się w kierunkach technik i mechanik pojazdów samochodowych wyjedzie na zagraniczny staż do greckich przedsiębiorstw w listopadzie 2019 r. i w październiku 2020 r. Partnerem projektu jest organizacja ECTE (European Center in Training for Employment) mająca swoją siedzibę na Krecie, w miejscowości Rethymno.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, zdobycie doświadczenia zawodowego, kwalifikacji i kompetencji, podniesienie praktycznych umiejętności i zwiększenie swojej atrakcyjności w oczach potencjalnych pracodawców. Udział w projekcie jest dla młodych ludzi szansą na poznanie nowych kultur, a przez to przełamanie barier kulturowych, zwiększenie otwartości i tolerancji. Dzięki uczestnictwie w zagranicznym stażu zawodowym uczniowie mają możliwość poznania zasad funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw. Zagraniczny staż jest doskonałą okazją do rozwoju własnych zainteresowań, utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności. Daje możliwość nauki radzenia sobie w różnych sytuacjach, lepszego zarządzania czasem i posiadanymi pieniędzmi, pozwala na wzrost kompetencji językowych, poprawia wiedzę na temat wspólnej Europy. Przyczynia się także do kształtowania postaw przedsiębiorczych, kreatywnych, wzrostu poczucia własnej wartości i samooceny.

Realizacja projektu ma ogromne znaczenie dla szkoły, bowiem zwiększy jej zdolność działania na poziomie międzynarodowym oraz atrakcyjność w zakresie organizacji działań mobilnościowych. Pozwoli na lepsze przygotowywanie, realizowanie, monitorowanie i zarządzanie podobnymi działaniami w przyszłości. Dzięki poznaniu europejskich standardów szkoła będzie mogła układać programy staży dopasowane do potrzeb i oczekiwań młodych osób. Projekt pozwoli na zapewnienie lepszego uznawania kompetencji, wspierania uczniów w osiąganiu efektów kształcenia, rozwijania wiedzy, umiejętności, w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego, zwiększenia szans na europejskim rynku pracy i poza jego granicami.

Przed wyjazdem na staż każdy z uczestników projektu odbędzie przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne, które pozwoli lepiej przygotować się do udziału w zagranicznej mobilności. Umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską oraz szkołę.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

Anna Matlok – Koordynator Projektu Erasmus+