Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

Innowacja pedagogiczna

admin-ajax

Zgoda KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

Nazwa innowacji„Egz@min na PLUS”

Program „Egz@min na PLUS” jest innowacją programowo – metodyczną

Autor innowacjiRenata Mrozik –nauczycielka matematyki i informatyki w  Gimnazjum nr 7

Realizator innowacjimgr Renata Mrozik

Czas realizacjiData rozpoczęcia innowacji: 15 października 2015r.

Data zakończenia innowacji: 30 czerwca 2018r.

Czas trwania innowacji: 3 lata (co 2 tygodnie po jednej godzinie z podziałem klasy na grupy, ponadto w trzeciej klasie 24 godzinny maraton wiedzy)

Klasa oraz przedmiot objęte innowacją:

 Klasa ogólna dla uczniów o zainteresowaniach matematycznych przy zastosowaniu technologii informatycznej ze zwróceniem uwagi na programowanie.

Poziom: I – III gimnazjum, przedmiot – matematyka, Gimnazjum nr 7 w Katowicach.

 • Zagadnienia z matematyki w poszczególnych klasach zgodne z programem nauczania Matematyka z Plusem

Klasa I
1. LICZBY I DZIAŁANIA

 1. PROCENTY
 2. FIGURY GEOMETRYCZNE
 3. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
 4. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI
 5. PROPORCJONALNOŚĆ
 6. SYMETRIE

 

Klasa II

 1. POTĘGI
 2. PIERWIASTKI
 3. DŁUGOŚĆ OKRĘGU. POLE KOŁA
 4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
 5. UKŁADY RÓWNAŃ
 6. TRÓJKĄTY PROSTOKĄTNE
 7. WIELOKĄTY I OKRĘGI
 8. GRANIASTOSŁUPY
 9. OSTROSŁUPY
 10. STATYSTYKA

Klasa III

 1. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
 2. FUNKCJE
 3. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE
 4. FIGURY PODOBNE
 5. BRYŁY
 6. MATEMATYKA W ZASTOSOWANIACH

 Koszt innowacji pedagogicznej i źródła jej finansowania:

 Szkoła dysponuje pracownią informatyczną , która będzie wykorzystywana na potrzeby tej innowacji.

Pracownia wyposażona jest w niezbędne programy komputerowe opisane powyżej.

Dodatkowe godziny dla klasy będą realizowane przez nauczyciela w ramach godzin w ramach KN.

Do realizacji innowacji pedagogicznej potrzebne będą:

drukarka, projektor multimedialny (wyposażenie sali komputerowej), pomoce matematyczne bryły, plansze, gry matematyczne (wyposażenie sali matematycznej)i materiały eksploatacyjne: papier, toner, markery.

Zależeć mi będzie na ścisłej współpracy z rodzicami, którzy będą wspierać mnie w realizacji projektu.

 • Zakładane efekty działalności innowacyjnej:

      Udział w dodatkowych zajęciach matematyki da im większą szansę na wyższe wyniki egzaminów.

Pozwoli także na lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego i do dalszej nauki w szkołach średnich.

Dodatkowym efektem pracy uczniów na tych zajęciach będą pomoce matematyczne służące innym nauczycielom i uczniom innych klas.

Wykonywanie prezentacji na wybrane ciekawe tematy pozwoli uczniom praktycznie wykorzystywać matematykę w życiu codziennym i poznać jej ogromne znaczenie dla innych dziedzin życia.

Umiejętności nabyte przez uczniów podczas zajęć:

 1. Rozwiązywanie zadań rachunkowych i konstrukcyjnych o podwyższonym stopniu trudności dotyczących materiału programowego nauczania matematyki w klasach I-III gimnazjum.
 2. Rozwiązywanie zadań rachunkowych i konstrukcyjnych dotyczących pojęć wykraczających poza materiał programowy z matematyki w gimnazjum
 • Dowodzenie niektórych własności i twierdzeń.
 1. Stosowanie poznanych pojęć, twierdzeń, działań matematycznych w praktycznej działalności człowieka.
 2. Wykonywanie pomocy naukowych z matematyki dla potrzeb pracowni matematycznej.
 3. Nabycie umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz umiejętności dobierania i wykorzystywania różnego rodzaju oprogramowania do przetwarzania tych informacji.
 • Nabycie umiejętności wykorzystania oprogramowania użytkowego i edukacyjnego do nauki własnej.
 • Powtórzenie, utrwalenie wiadomości i umiejętności matematycznych oraz wiedzy z zakresu technologii informatycznej.

Pozytywne zmiany wychowawcze: przyzwyczajenie uczniów do projektowania i organizowania    pracy własnej oraz w grupach i  zespołach.

 • Ewaluacja:

 Badanie efektów zakładanych w procesie innowacji przebiegać będzie po każdym roku nauki.

Przedmiotem naszych badań będzie:

 • Użyteczność innowacji
 • Trafność naszego przedsięwzięcia
 • Efektywność
 • Interaktywność (czy efekty naszej innowacji służyć będą innym)
 • Trwałość

 

Sposoby ewaluacji:

 • Wykorzystanie kart obserwacji uczniów na zajęciach wypełniane po zakończeniu każdego poziomu edukacji gimnazjalnej
 • Wyniki uczniów tej klasy na sprawdzianach w ramach „Lepszej szkoły”
 • Ankieta ewaluacyjna wśród uczniów (na koniec każdego roku szkolnego)
 • Ankieta ewaluacyjna wśród nauczycieli uczących te klasę i wśród rodziców
 • Wystawy prac uczniów, prezentacje multimedialne
 • Wynik egzaminu zewnętrznego.