Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

czytaj więcej...
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik budownictwa kolejowego

Technik budownictwa kolejowego

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

OTWIERAMY NOWE KIERUNKI

Chcesz zdobyć zawód interesujący, z perspektywami na przyszłość ?

Interesuje Cię praca, która wykorzystuje informatykę oraz elektronikę ?

Jeśli tak – podejmij decyzję i wybierz – oto nasza propozycja!

Nowe kierunki w Zespole Szkół nr 7 im. S. Mastalerza:

OFERUJEMY:

 •  Stypendia dla najlepszych uczniów począwszy od II semestru klasy pierwszej !!!
 •  Gwarancję pracy dla najlepszych absolwentów (brak fachowców w poniższych zawodach wg PKP Polskie Linie Kolejowe)!!!

TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił:

 • montować, diagnozować, remontować i utrzymywać w sprawności technicznej urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
 • montować i eksploatować urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych,
 • montować i utrzymywać w sprawności technicznej urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej,
 • budować i eksploatować urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym,
 • prowadzić dokumentację eksploatacyjną i techniczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

 Warunki pracy

Jeżeli podejmiesz pracę w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, będziesz wykonywał i nadzorował prace na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia bardzo dobrego stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz uniwersalnych i specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

 

TECHNIK DRÓG KOLEJOWYCH I OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych opracowuje projekty wykonawcze, techniczne, geodezyjne, sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych. Zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określenie i poprawę parametrów toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i mostów kolejowych;
 • oceniania stanu technicznego kolejowych dróg i mostów;
 • podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego w przypadku awarii lub klęsk żywiołowych;
 • prowadzenia dokumentacji budowy;