Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

czytaj więcej...
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik budownictwa kolejowego

Technik budownictwa kolejowego

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

Plan pracy zespołu

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 1. 30 sierpnia 2018 r. – zebranie plenarne Rady Pedagogicznej
 2. 3 września 2018 r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019, godz. 9.00 / klasy I T i I B 10.00
 3. 4 września 2018 r. – Szkolenie Rady Pedagogicznej – RODO
 4. 12 września 2018 r. – Zebranie Rady Rodziców, zebrania z rodzicami, wybór trójek klasowych i reprezentantów do Rady Rodziców – godz. 17:30
 5. 12 września 2018 r. – złożenie przez przewodniczących zespołów przedmiotowych rozkładów materiału i kryteriów ocen
 6. 13 września 2018 r. – zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie dokumentów: plan nadzoru dyrektora szkoły uwzględniający ewaluację wewnętrzną, harmonogramu uroczystości szkolnych, planu pracy ZS nr 7, programu wychowawczego i profilaktyki, składów zespołów pomocy psych-pedagogicznej, dni wolne od zajęć w roku szk. 2018/2019, godz. 15.30
 7. 13 września 2018 r. – Opublikowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki na rok szkolny 2018/2019 –          p. R. Jakubczyk, p. A. Matlok
 8. 14 – 15 września 2018 r. – DNI ZAŁĘŻA
 9. do 21 września 2018 r. – złożenie planów pracy komisji przedmiotowych
 10. 17  września 2018 r. – Salon Maturzystów
 11. do 28 września  2018 r. – zebranie samorządu szkolnego – wybory, ustalenie planu pracy samorządu szkolnego
 12. 30 września 2018 r. – wychowawca klasy maturalnej składa dyrekcji szkoły deklaracje maturzystów o przystąpieniu do matury oraz dostarczenie wniosków o przystąpieniu do egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb ucznia
 13. 10 października 2018 r. – konsultacje z rodzicami godz. 16.00 – 18.00
 14. 17 października 2018 r. – Jesienny Korowód Niepodległości –  impreza środowiskowa
 15. październik/listopad/grudzień 2018 r. – szkolenia Rady Pedagogicznej (wg potrzeb), konferencje analizujące wyniki egzaminu gimnazjalnego, matury i egzaminu zawodowego – po otrzymaniu wyników z OKE
 16. 16 października – 9 listopada 2018 r. – miesięczna praktyka zawodowa kl. III Technikum 7
 17. 7 listopada 2018 r. – godz.17.00 -zebranie Rady Rodziców, godz. 17.30 – zebrania klasowe z rodzicami
 18. wrzesień  2018 r. –  złożenie deklaracji o przystąpieniu do egzaminu w kwalifikacjach w technikum i ZSZ zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi
 19. listopad/grudzień 2018 r. – próbna matura, próbny egzamin gimnazjalny, próbny egzamin zawodowy
 20. 7 listopada 2018 r. – poinformowanie uczniów i rodziców klasy maturalnej  o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I śródrocze
 21. 4 grudnia 2018 r. – poinformowanie rodziców i uczniów klasy maturalnej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na I śródrocze
 22. 5 grudnia 2018 r. – konsultacje dla rodziców w godz. 16.00 -18.00

20  grudnia 2018 r. – poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I śródrocze  2018 r dla ZS7.

      04 stycznia 2019 r. poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na I śródrocze

 1. 22 grudnia 2018 r.  – ostateczny termin wystawiania ocen dla klasy maturalnej na I śródrocze
 2. 24 – 31 12.2018 r.zimowa przerwa świąteczna
 3. 4 stycznia 2019 r. – konferencja klasyfikacyjna klasy maturalnej
 4. 6 stycznia 2019 r. – zakończenie I śródrocza  dla klasy maturalnej
 5. 7 stycznia 2019 r.   – rozpoczęcie II śródrocza dla klasy maturalnej
 6. 8 stycznia 2019 r.  – zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej ZS7 godz. 14.30
 7. 21 stycznia 2019 r.  – ostateczny termin wystawiania ocen w ZS 7
 8. 23 stycznia 2019 r. – Konferencja RP – godz 15.30 Rady Rodziców godz..17.00, zebrania klasowe z rodzicami – godz.17.30
 9. 9 stycznia 2019 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część praktyczna – klasa IV T
 10. 10 stycznia 2019 r     – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna klasa IV T
 11. 1 lutego 2019 r. – zakończenie I śródrocza dla ZS 7
 12. 4 lutego 2019 r.  – rozpoczęcie II semestru dla ZS 7
 13. 11 lutego – 24 lutego 2019 r. –  ferie zimowe
 14. 01 – 23.02.2019 r. –część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie klasa IV T
 15. 23 stycznia 2019 r. – Zebranie rady Pedagogicznej  podsumowujące I sródrocze
 16. 7 lutego 2019 r. – ostateczny termin składania deklaracji maturalnych przez uczniów klasy maturalnej
 17. luty 2019 r. – powołanie szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego i gimnazjalnego
 18. 6 marca 2019 r. – konsultacje z rodzicami godz.16.00- 18.00
 19. grudzień 2018 r./maj 2019 r. – powołanie zgodnie z procedurami szkolnego zespołu do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 20. 30 marca 2019 r. – poinformowanie rodziców i uczniów klasy maturalnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego
 21. 6 kwietnia 2019 r.– poinformowanie rodziców i uczniów klasy maturalnej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego
 22. marzec/kwiecień 2019 r. – szkolenia Rady Pedagogicznej wg potrzeb
 23. ……………………….  2019 r. –  rekolekcje Wielkopostne
 24. 8 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. .  – wiosenna przerwa świąteczna
 25. marzec/kwiecień 2019 r. – „Dzień Śląski”
 26. kwiecień 2019 r. – promocja szkoły – Targi Edukacyjne, Dni Otwarte
 27. 3 kwietnia 2019 r. – zebranie rady Rodziców godz. 16.30, zebrania klasowe z rodzicami godz. 17.00
 28. 10 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny część humanistyczna – początek egzaminu godz. 9.00
 29. 11 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny cz. Matematyczno-przyrodnicza –początek egzaminu godz. 9.00
 30. 12 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny cz. Język nowożytny – początek egzaminu godz.9.00
 31. 12 kwietnia 2019 r. – Bieg profilaktyczny „Biegam zamiast…”
 32. 17 kwietnia 2019 r. – konferencja klasyfikacyjna klasy maturalnej godz.15.00
 33. 20 kwietnia 2019 r. – ostateczny termin wystawiania ocen w klasie maturalnej
 34. 26 kwietnia 2019 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej
 35. 6-8 maja 2019 r.   – egzamin maturalny
 36. 22 maja 2019 r. – zebrania z rodzicami godz.16.00-18.00. Prelekcja na temat przeciwdziałania agresji,
 37. 22 maja 2019 r. – poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach końcoworocznych z uwzględnieniem ocen niedostatecznych w ZS 7
 38. 03 czerwca 2019 r. – poinformowanie rodziców i uczniów ZS7 o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego
 39. 11 czerwca 2019 r. – ostateczny termin wystawiania ocen w ZS7
 40. 7 czerwiec 2019 r.VI Turniej Piłki Nożnej Fair Play
 41. 3 – 5  czerwca 2019 r. – dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego
 42. 20 czerwca 2019 r. – dodatkowy termin egzaminu maturalnego
 43. 13 czerwca 2019 r. – zebranie Rady Rodziców / Zebranie Rady Pedagogicznej ZS 7
 44. 13 czerwca 2019 r. zebranie klasyfikacyjne RP ZS 7 – godz. 15.30
 45. 18 czerwca 2019r. –  egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna dla poszczególnych kwalifikacji w ZS7 wg harmonogramu CKE
 46. czerwca –       lipiec  –  część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych kwalifikacjach wg harmonogramu OKE dla Technikum i ZSZ
 47. 19 czerwca 2019 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego godz.9.00
 48. 19 czerwca 2019 r. – zebranie RP podsumowujące rok szkolny godz. 12.00
 49. 21 czerwca – 31.sierpnia 2019 r. – przerwa wakacyjna
 50. 20 sierpnia 2019 r. – poprawkowy egzamin maturalny cz. Pisemna godz.9.00
 51. 20 – 21 sierpnia 2019 r. – poprawkowy egzamin maturalny – część ustna
 52. 26-28 sierpnia 2019r. – ewentualne egzaminy poprawkowe promocyjne w ZS7
 53. 26 – 30 sierpnia 2019 r. – zebranie Rady Pedagogicznej ZS 7, praca w zespołach

 

Poniższy harmonogram może ulec zmianie po uszczegółowieniu terminów egzaminów przez CKE

lub ze względu na nowelizację przepisów prawa oświatowego