Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

Plan pracy zespołu

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 1. 30 sierpnia 2018 r. – zebranie plenarne Rady Pedagogicznej
 2. 3 września 2018 r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019, godz. 9.00 / klasy I T i I B 10.00
 3. 4 września 2018 r. – Szkolenie Rady Pedagogicznej – RODO
 4. 12 września 2018 r. – Zebranie Rady Rodziców, zebrania z rodzicami, wybór trójek klasowych i reprezentantów do Rady Rodziców – godz. 17:30
 5. 12 września 2018 r. – złożenie przez przewodniczących zespołów przedmiotowych rozkładów materiału i kryteriów ocen
 6. 13 września 2018 r. – zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie dokumentów: plan nadzoru dyrektora szkoły uwzględniający ewaluację wewnętrzną, harmonogramu uroczystości szkolnych, planu pracy ZS nr 7, programu wychowawczego i profilaktyki, składów zespołów pomocy psych-pedagogicznej, dni wolne od zajęć w roku szk. 2018/2019, godz. 15.30
 7. 13 września 2018 r. – Opublikowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki na rok szkolny 2018/2019 –          p. R. Jakubczyk, p. A. Matlok
 8. 14 – 15 września 2018 r. – DNI ZAŁĘŻA
 9. do 21 września 2018 r. – złożenie planów pracy komisji przedmiotowych
 10. 17  września 2018 r. – Salon Maturzystów
 11. do 28 września  2018 r. – zebranie samorządu szkolnego – wybory, ustalenie planu pracy samorządu szkolnego
 12. 30 września 2018 r. – wychowawca klasy maturalnej składa dyrekcji szkoły deklaracje maturzystów o przystąpieniu do matury oraz dostarczenie wniosków o przystąpieniu do egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb ucznia
 13. 10 października 2018 r. – konsultacje z rodzicami godz. 16.00 – 18.00
 14. 17 października 2018 r. – Jesienny Korowód Niepodległości –  impreza środowiskowa
 15. październik/listopad/grudzień 2018 r. – szkolenia Rady Pedagogicznej (wg potrzeb), konferencje analizujące wyniki egzaminu gimnazjalnego, matury i egzaminu zawodowego – po otrzymaniu wyników z OKE
 16. 16 października – 9 listopada 2018 r. – miesięczna praktyka zawodowa kl. III Technikum 7
 17. 7 listopada 2018 r. – godz.17.00 -zebranie Rady Rodziców, godz. 17.30 – zebrania klasowe z rodzicami
 18. wrzesień  2018 r. –  złożenie deklaracji o przystąpieniu do egzaminu w kwalifikacjach w technikum i ZSZ zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi
 19. listopad/grudzień 2018 r. – próbna matura, próbny egzamin gimnazjalny, próbny egzamin zawodowy
 20. 7 listopada 2018 r. – poinformowanie uczniów i rodziców klasy maturalnej  o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I śródrocze
 21. 4 grudnia 2018 r. – poinformowanie rodziców i uczniów klasy maturalnej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na I śródrocze
 22. 5 grudnia 2018 r. – konsultacje dla rodziców w godz. 16.00 -18.00

20  grudnia 2018 r. – poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I śródrocze  2018 r dla ZS7.

      04 stycznia 2019 r. poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na I śródrocze

 1. 22 grudnia 2018 r.  – ostateczny termin wystawiania ocen dla klasy maturalnej na I śródrocze
 2. 24 – 31 12.2018 r.zimowa przerwa świąteczna
 3. 4 stycznia 2019 r. – konferencja klasyfikacyjna klasy maturalnej
 4. 6 stycznia 2019 r. – zakończenie I śródrocza  dla klasy maturalnej
 5. 7 stycznia 2019 r.   – rozpoczęcie II śródrocza dla klasy maturalnej
 6. 8 stycznia 2019 r.  – zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej ZS7 godz. 14.30
 7. 21 stycznia 2019 r.  – ostateczny termin wystawiania ocen w ZS 7
 8. 23 stycznia 2019 r. – Konferencja RP – godz 15.30 Rady Rodziców godz..17.00, zebrania klasowe z rodzicami – godz.17.30
 9. 9 stycznia 2019 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część praktyczna – klasa IV T
 10. 10 stycznia 2019 r     – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna klasa IV T
 11. 1 lutego 2019 r. – zakończenie I śródrocza dla ZS 7
 12. 4 lutego 2019 r.  – rozpoczęcie II semestru dla ZS 7
 13. 11 lutego – 24 lutego 2019 r. –  ferie zimowe
 14. 01 – 23.02.2019 r. –część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie klasa IV T
 15. 23 stycznia 2019 r. – Zebranie rady Pedagogicznej  podsumowujące I sródrocze
 16. 7 lutego 2019 r. – ostateczny termin składania deklaracji maturalnych przez uczniów klasy maturalnej
 17. luty 2019 r. – powołanie szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego i gimnazjalnego
 18. 6 marca 2019 r. – konsultacje z rodzicami godz.16.00- 18.00
 19. grudzień 2018 r./maj 2019 r. – powołanie zgodnie z procedurami szkolnego zespołu do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 20. 30 marca 2019 r. – poinformowanie rodziców i uczniów klasy maturalnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego
 21. 6 kwietnia 2019 r.– poinformowanie rodziców i uczniów klasy maturalnej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego
 22. marzec/kwiecień 2019 r. – szkolenia Rady Pedagogicznej wg potrzeb
 23. ……………………….  2019 r. –  rekolekcje Wielkopostne
 24. 8 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. .  – wiosenna przerwa świąteczna
 25. marzec/kwiecień 2019 r. – „Dzień Śląski”
 26. kwiecień 2019 r. – promocja szkoły – Targi Edukacyjne, Dni Otwarte
 27. 3 kwietnia 2019 r. – zebranie rady Rodziców godz. 16.30, zebrania klasowe z rodzicami godz. 17.00
 28. 10 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny część humanistyczna – początek egzaminu godz. 9.00
 29. 11 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny cz. Matematyczno-przyrodnicza –początek egzaminu godz. 9.00
 30. 12 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny cz. Język nowożytny – początek egzaminu godz.9.00
 31. 12 kwietnia 2019 r. – Bieg profilaktyczny „Biegam zamiast…”
 32. 17 kwietnia 2019 r. – konferencja klasyfikacyjna klasy maturalnej godz.15.00
 33. 20 kwietnia 2019 r. – ostateczny termin wystawiania ocen w klasie maturalnej
 34. 26 kwietnia 2019 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej
 35. 6-8 maja 2019 r.   – egzamin maturalny
 36. 15 maja 2019 r. – konsultacje z rodzicami godz.16.00-18.00
 37. 22 maja 2019 r. – poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach końcoworocznych z uwzględnieniem ocen niedostatecznych w ZS 7
 38. 5 czerwca 2019 r. – poinformowanie rodziców i uczniów ZS7 o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego
 39. czerwiec 2019 r.VI Turniej Piłki Nożnej Fair Play
 40. 3 – 5  czerwca 2019 r. – dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego
 41. 20 czerwca 2019 r. – dodatkowy termin egzaminu maturalnego
 42. 7 czerwca 2019 r. – zebranie Rady Rodziców / Zebranie Rady Pedagogicznej ZS 7
 43. 12 czerwca 2019 r. – ostateczny termin wystawiania ocen w ZS7
 44. 18 czerwca 2019r. –  egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna dla poszczególnych kwalifikacji w ZS7 wg harmonogramu CKE
 45. czerwca –       lipiec  –  część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych kwalifikacjach wg harmonogramu OKE dla Technikum i ZSZ
 46. 18czerwca 2019 r. zebranie klasyfikacyjne RP ZS 7 – godz. 15.00
 47. 21 czerwca 2019 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego godz.9.00
 48. 21 czerwca 2019 r. – zebranie RP podsumowujące rok szkolny godz. 12.00
 49. 23 czerwca – 31.sierpnia 2019 r. – przerwa wakacyjna
 50. 20 sierpnia 2019 r. – poprawkowy egzamin maturalny cz. Pisemna godz.9.00
 51. 20 – 21 sierpnia 2019 r. – poprawkowy egzamin maturalny – część ustna
 52. 26-28 sierpnia 2019r. – ewentualne egzaminy poprawkowe promocyjne w ZS7
 53. 26 – 30 sierpnia 2019 r. – zebranie Rady Pedagogicznej ZS 7, praca w zespołach

 

Poniższy harmonogram może ulec zmianie po uszczegółowieniu terminów egzaminów przez CKE

lub ze względu na nowelizację przepisów prawa oświatowego