Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

Plan pracy zespołu

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 31 sierpnia 2017 r. – zebranie plenarne Rady Pedagogicznej

4 września 2017 r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, godz. 9.00 / klasy I T i I Z  godz. 11.00

7 września 2017 r. – zebrania z rodzicami, wybór trójek klasowych i reprezentantów do Rady Rodziców – godz. 16:30

13 września 2017 r. – złożenie przez przewodniczących zespołów przedmiotowych rozkładów materiału i kryteriów ocen

14 września 2017 r. – zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie dokumentów: plan nadzoru dyrektora szkoły uwzględniający ewaluację wewnętrzną, harmonogramu uroczystości szkolnych, planu pracy ZS nr 7, programu wychowawczego i profilaktyki, składów zespołów pomocy psych-pedagogicznej, dni wolne od zajęć w roku szk. 2017/2018, godz. 15.00

14 września 2017 r. – zebranie Rady Rodziców – godz. 16.30

12 września 2017 r. – Opublikowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki na rok szkolny 2017/2018 – p. R. Jakubczyk, p. A. Matlok

15 – 16 września 2017 r. – DNI ZAŁĘŻA

 do 20 września 2017 r. – złożenie planów pracy komisji przedmiotowych

12  września 2017 r. – Salon Maturzystów

 do 29 września  2017 r. – zebranie samorządu szkolnego – wybory, ustalenie planu pracy samorządu szkolnego

30 września 2017 r. – wychowawca klasy maturalnej składa dyrekcji szkoły deklaracje maturzystów o przystąpieniu do matury oraz dostarczenie wniosków o przystąpieniu do egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb ucznia

11 października 2017 r. – konsultacje z rodzicami godz. 16.00 – 18.00

październik/listopad/grudzień 2017 r. – szkolenia Rady Pedagogicznej (wg potrzeb), konferencje analizujące wyniki egzaminu gimnazjalnego, matury i egzaminu zawodowego – po otrzymaniu wyników z OKE

  9 października – 3 listopada 2017 r. – miesięczna praktyka zawodowa kl. III Technikum 7 „Projekt Erasmus+”

 7 listopada 2017 r. – godz.16.30 -zebranie Rady Rodziców, godz. 17.00 – zebrania klasowe z rodzicami

 wrzesień  2017 r. –  złożenie deklaracji o przystąpieniu do egzaminu w kwalifikacjach w technikum i ZSZ zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi

listopad/grudzień 2017 r. – próbna matura, próbny egzamin gimnazjalny, próbny egzamin zawodowy

7 listopada  2017 r. – poinformowanie uczniów i rodziców klasy maturalnej  o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I śródrocze

14 grudnia 2017 r. – konsultacje dla rodziców, godz. 16.00 – 18.00,

       14 grudnia 2017 r. – poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I śródrocze  2015r dla ZS7.

         20 grudnia 2017 r. – poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na I śródrocze

20  grudnia 2017 r.  – ostateczny termin wystawiania ocen dla klasy maturalnej na I śródrocze

23 – 31 12.2017 r. –  zimowa przerwa świąteczna

4 stycznia 2018 r.    – konferencja klasyfikacyjna klasy maturalnej

 5 stycznia 2018 r.  – ostateczny termin wystawiania ocen w ZS 7

5 stycznia 2018 r.   – zakończenie I śródrocza  dla klasy maturalnej

  8 stycznia 2018r.   – rozpoczęcie II śródrocza dla klasy maturalnej

  11 stycznia 2018 r.  – zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej ZS7 godz. 14.30

   11 stycznia 2018 r. – zebranie Rady Rodziców godz..17.00, zebrania klasowe z rodzicami – godz.17.30

   11 stycznia 2018 r     – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna klasa IV T

   12 stycznia 2018 r. – zakończenie I śródrocza dla ZS7

15 stycznia 2018 r. – rozpoczęcie II semestru dla ZS7

 29 stycznia – 11 lutego 2018 r. –  ferie zimowe

16.01 – 23.02.2018 r. –część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie klasa IV T

18  stycznia 2018 r. – Zebranie rady Pedagogicznej  podsumowujące I sródrocze

7 lutego 2018 r. – ostateczny termin składania deklaracji maturalnych przez uczniów klasy maturalnej

        luty 2018 r. – powołanie szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego i gimnazjalnego

7 marca 2018 r. – konsultacje z rodzicami godz.16.00- 18.00

grudzień 2017 r./maj 2018 r. – powołanie zgodnie z procedurami szkolnego zespołu do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

28 marca 2018 r. – poinformowanie rodziców i uczniów klasy maturalnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego

6 kwietnia 2018 r.– poinformowanie rodziców i uczniów klasy maturalnej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego

marzec/kwiecień 2018 r. – szkolenia Rady Pedagogicznej wg potrzeb

 19 – 21 marca  2018r.  rekolekcje Wielkopostne

29 marca – 3 kwietnia 2018 r. .  – wiosenna przerwa świąteczna

marzec/kwiecień 2018r. –  „Dzień Śląski”

kwiecień 2018 r. – promocja szkoły – Targi Edukacyjne, Dni Otwarte

5 kwietnia 2018 r. – zebranie rady Rodziców godz. 16.30, zebrania klasowe z rodzicami godz. 17.00

19 kwietnia 2018 r.  – ostateczny termin wystawiania ocen w klasie maturalnej

20 kwietnia 2018 r. –  konferencja klasyfikacyjna klasy maturalnej godz.15.00

18 kwietnia 2018 r. – egzamin gimnazjalny część humanistyczna – początek egzaminu godz. 9.00

19 kwietnia 2018 r. –  egzamin gimnazjalny cz. Matematyczno-przyrodnicza –początek egzaminu godz. 9.00

20 kwietnia 2018 r. – egzamin gimnazjalny cz. Język nowożytny – początek egzaminu godz.9.00

27 kwietnia 2018 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej

4-8 maja 2018r.    – egzamin maturalny

22 maja 2018 r. – konsultacje z rodzicami godz.16.00-18.00

22 maja 2018 r. –  poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach końcoworocznych z uwzględnieniem ocen niedostatecznych w ZS7

czerwiec 2018 r. – VI Turniej Piłki Nożnej Fair Play

  ……. czerwca 2018 r. – dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

………  czerwca 2018 r. – dodatkowy termin egzaminu maturalnego (formuła do 2014r.)  ………… czerwca2018 r.  – (formuła od 2015r. )

7 czerwca 2018 r. – zebranie Rady Rodziców / Zebranie Rady Pedagogicznej ZS 7

12 czerwca 2018 r. – ostateczny termin wystawiania ocen w ZS7

……………. czerwca 2018r. –  egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna dla poszczególnych kwalifikacji w ZS7 wg harmonogramu CKE

            maj  –       lipiec  2018r. –  część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych kwalifikacjach wg harmonogramu OKE dla Technikum i ZSZ

19 czerwca 2018 r. zebranie klasyfikacyjne RP ZS 7 – godz. 15.00

22 czerwca 2018 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego godz.9.00

22 czerwca 2018 r. – zebranie RP podsumowujące rok szkolny godz. 12.00

23 czerwca – 31.sierpnia 2018 r. – przerwa wakacyjna

22 sierpnia 2018 r. –  poprawkowy egzamin maturalny cz. Pisemna godz.9.00

23- 25 sierpnia 2018 r. – poprawkowy egzamin maturalny cz. ustna wg szkolnego harmonogramu

23-25 sierpnia 2018r. – ewentualne egzaminy poprawkowe promocyjne w ZS7

30 sierpnia 2018  r. – zebranie Rady Pedagogicznej ZS 7

 

Poniższy harmonogram może ulec zmianie po uszczegółowieniu terminów egzaminów przez CKE

lub ze względu na nowelizację przepisów prawa oświatowego