Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

czytaj więcej...
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik budownictwa kolejowego

Technik budownictwa kolejowego

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

PODSTAWA PROGRAMOWA

Dla klas rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018 obowiązuje nowa podstawa programowa

technik pojazdów samochodowych 311513

technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 311207

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407

mechanik pojazdów samochodowych 723103

ślusarz 722204

elektromechanik 741201

mechanik pojazdów motocyklowych 723107

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294412/katalog/12408245#12408245

Dla klas rozpoczynających naukę przed rokiem szkolnym 2017/2018 obowiązuje stara podstawa programowa

technik pojazdów samochodowych http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311513

mechanik pojazdów samochodowych http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=723103

ślusarz http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=722204

elektromechanik http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=741201

mechanik motocyklowy http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=723107