Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

czytaj więcej...
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik budownictwa kolejowego

Technik budownictwa kolejowego

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

Mechanik pojazdów samochodowych (3 lata)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Pracownia podstaw konstrukcji maszyn
 • Pracownia elektroniki i elektroniki
 • Pracownia diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych

Elektromechanik (3 lata)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Urządzenia elektryczne
 • Maszyny elektryczne
 • Działalność gospodarcza w branży elektrycznej
 • Język obcy w branży elektrycznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Pomiary elektryczne i elektroniczne
 • Montaż urządzań elektronicznych
 • Montaż maszyn elektrycznych

Ślusarz (3 lata)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Technologia z materiałoznawstwem
 • Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwa
 • Techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Pracownia podstaw konstrukcji maszyn
 • Obróbka ręczna
 • Obróbka mechaniczna