Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

Mechanik pojazdów samochodowych (3 lata)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Pracownia podstaw konstrukcji maszyn
 • Pracownia elektroniki i elektroniki
 • Pracownia diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych

Elektromechanik (3 lata)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Urządzenia elektryczne
 • Maszyny elektryczne
 • Działalność gospodarcza w branży elektrycznej
 • Język obcy w branży elektrycznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Pomiary elektryczne i elektroniczne
 • Montaż urządzań elektronicznych
 • Montaż maszyn elektrycznych

Ślusarz (3 lata)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Technologia z materiałoznawstwem
 • Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwa
 • Techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Pracownia podstaw konstrukcji maszyn
 • Obróbka ręczna
 • Obróbka mechaniczna