Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

 

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych.

Realizacja stypendiów dla najlepszych uczniów począwszy od II semestru klasy pierwszej !!!

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych opracowuje projekty wykonawcze, techniczne, geodezyjne, sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych. Zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi
 na określenie i poprawę parametrów toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz
z rozjazdami.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania i koordynacji robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych;
  • oceniania stanu technicznego dróg i mostów kolejowych;
  • podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego w przypadku awarii lub klęsk żywiołowych;
  • prowadzenia dokumentacji budowy;
  • sporządzania kosztorysów kolejowych robót drogowo-mostowych oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Gwarancja pracy dla najlepszych absolwentów (według PKP Polskie Linie Kolejowe jest zapotrzebowanie na fachowców w wyżej wymienionych zawodach)!