Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

czytaj więcej...
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik budownictwa kolejowego

Technik budownictwa kolejowego

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

technik pojazdów samochodowych

1. Informacja o zawodzie technik pojazdów samochodowych

Jest to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • ocena stanu technicznego pojazdów, ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobu napraw,
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych,
 • kontrola jakości wykonywanych napraw,
 • prowadzenie usług motoryzacyjnych,
 • sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • kierowanie pojazdami samochodowymi

Osiągnięte kwalifikacje zawodowe M18, M12, M42 umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmotechnikum2ttwanie pracy w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

2. Kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Na liście zawodów z przyszłością znajdują się te, które mają związek z rozwojem technologii, nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilności ludzi.

Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych. Zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie jest coraz większe.

Podczas nauki uczniowie zdają egzaminy w kwalifikacjach:

M18 – diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (pierwsze śródrocze klasy trzeciej).

M12 – Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (drugie śródrocze klasy trzeciej).

M42 – organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym (pierwsze śródrocze klasy czwartej).

Po ukończeniu szkoły można zdawać maturę umożliwiającą studia politechniczne.