Miesięczne Archiwum: Marzec 2020

I pytania konkursowe „Poznaj Górny Śląsk, Katowice, swoją dzielnicę” VIII edycja – 2020

Liczby w Katowicach: Uzupełnij: Powierzchnia …. Gęstość zaludnienia ………… Wysokość…… Data uzyskania praw miejskich …….. Numer kierunkowy……. Ilość miast sąsiadujących……… Ilość dzielnic………. Ilość szkół ….. Ile razy w Katowicach odbył się IEM Ilość miast...

List dyrektora szkoły do rodziców

Szanowni Rodzice. To już czwarty dzień Państwa dzieci nie odbywają zajęć szkolnych. Zgodnie z decyzją Rządu pozostają w domach i pod naszym kierunkiem powinny pracować samokształceniowo. Proszę, aby uczniowie naszej szkoły rzetelnie przyłożyli się...

Szkoła zamknięta

OD DNIA 16.03.2020 r. SZKOŁA ZAMKNIĘTA.ZAŁATWIANIE SPRAW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ: sekretariat@zs7.katowice.pl lub TELEFONICZNIE: 32 254 06 26

Zawieszenie zajęć szkolnych

Rząd podjął decyzję o zawieszeniu na dwa tygodnie zajęć we wszystkich placówkach oświatowych i uczelniach w Polsce. W związku z powyższym informuję rodziców i uczniów o zawieszeniu zajęć dydaktycznych do dnia 25 marca 2019...

Dzień Śląski

W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych odwołuję Dzień Śląski i Dzień Otwarty Szkoły, który miał się odbyć w dniu 18 marca br. Nowy termin zostanie podany w terminie późniejszym Dyrektor Romana Musialik