Zagadki MARZEC

ZAGADKA 1

Jesteśmy w Bogucicach

W pierwszej połowie XIX wieku w Bogucicach zaczął się rozwijać przemysł ………… i …………… . W ……. roku rozpoczęto budowę huty cynku „Fanny” i kopalnię węgla ……………..

W ………. roku zakon oo. Bonifratrów wybudował szpital, który nosi obecnie imię ………………. .

W ………. roku wybudowano nowy kościół w stylu ………….., według projektu architekta ……………., który konsekrował w ………. roku biskup wrocławski …………………………. .

 

ZAGADKA 2

Katowice w liczbach

1. Powierzchnia Katowic

2. Najwyższy punkt w m.n.p.m.

3. Najniższy punkt w m.n.p.m.

4. Data otrzymania praw miejskich

5. Dworce i stacje kolejowe w Katowicach (oprócz liczby wymień je)

6. Ilość linii tramwajowych w Katowicach (wymień je)

 

ZAGADKA 3

Jakie zakłady przemysłowe są na zdjęciach?

Napisz gdzie się znajdują lub znajdowały?

Jaką pełnią lub pełniły funkcję?

no images were found

ZADANIE DODATKOWE

Wiosna w Katowicach

Odszukaj wiosnę na Śląsku, w Katowicach czy najbliższej okolicy.

Podobnie jak w ubiegłym miesiącu zrób zdjęcie (zdjęcia), ewentualnie narysuj w dowolnym programie graficznym  lub narysuj go na kartce i zeskanuj.

Zadanie ma formę prezentacji multimedialnej (dopuszczalny jest film).

Ważne!

Korzystamy z własnych zdjęć i filmów. Wykorzystane materiały muszą mieć podane źródło np. muzyka czy tekst.

Prezentacja może liczyć 5 slajdów, film trwać 1 minutę, ale liczy się pomysł jak odnaleźliście wiosnę w Katowicach i okolicy.

Zasady i regulamin

• praca musi być stworzona całkowicie samodzielnie; treści z innych stron internetowych traktowane będą jako plagiat;

PODOBNIE JAK W UBIEGŁYM MIESIĄCU

• nazwa pliku nazwisko_imię_szkoła, np.Kowalski_Jan_sp10

• raz wysłanej pracy nie można w danym miesiącu wymienić na inną pracę;
• plik wysyłamy na adres email konkurs.zs7@gmail.com

Ważny dołączony opis:

  1. Nazwa miejsca lub miejsc
  2. Adres lub określenie w jakiej okolicy się znajduje, gdy nie można wskazać konkretnego adresu

Konkurs rozpoczyna się 3 marca 2014 godz. 20.00, a ostatni dzień nadsyłania prac to 2 kwietnia 2014 roku godz. 24.00. Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

punktacja:

  1. estetyka 3 pkt
  2. pomysłowość 3 pkt
  3. dołączony opis 1 pkt
  4. potwierdzenie samodzielności, zdjęcia, obraz przy tworzeniu 3 pkt

 

 

Udostępnij ten post
Skip to content