PODSTAWA PROGRAMOWA

Dla klas rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2017/2018 obowiązuje nowa podstawa programowa
technik pojazdów samochodowych 311513
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
mechanik pojazdów samochodowych 723103
ślusarz 722204
elektromechanik 741201
mechanik motocyklowy 723107
 Od roku szkolnego 2019/2020 obowiązuje podstawa programowa:
technik transportu drogowego 311927
technik pojazdów samochodowych 311513
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
kierowca mechanik 832201
elektromechanik 741201
mechanik pojazdów samochodowych 723103
ślusarz 722204
mechanik motocyklowy 723107

 

Udostępnij ten post
Skip to content