Program stypendialny w ZS7

Program stypendialny w Zespole Szkół nr 7

Obecnie w naszej szkole uczniowie mogą skorzystać z dwóch programów stypendialnych.

 • Program stypendialny fundowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Program stypendialny fundowany przez PKP Intercity S.A.

 

Program stypendialny fundowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się w kierunkach kolejowych.

O stypendium może ubiegać się uczeń, który:

 1. Ukończył pierwszy rok nauki objęty programem
 2. Uzyskał średnią ogólną minimum na poziomie 3,8
 3. Uzyskał średnią z przedmiotów zawodowych minimum na poziomie 3,5
 4. Nie uzyskał oceny dopuszczającej lub niedostatecznej z przedmiotów zawodowych
 5. Uzyskał co najmniej poprawną ocenę z zachowania
 6. Został zarekomendowany przez szkołę w ramach przyznanych limitów w zakresie liczby stypendystów
 7. Posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku

Program stypendialny fundowany  przez PKP Intercity jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się w kierunkach kolejowych, a także w rozstał poszerzony o kierunki: elektromechanik i ślusarz.

O stypendium może ubiegać się uczeń, który:

 1. Ukończył co najmniej pierwszy rok nauki objęty programem

Uzyskał oczną średnią ogólną ocen na poziomie minimum 3,0

 1. Uzyskał roczną średnią ocen z przedmiotów zawodowych na poziomie minimum 4,0 (w technikum) i 3,5 (w branżowej szkole I stopnia)
 2. Uzyskał roczne oceny z przedmiotów zawodowych wyższe niż ocena dopuszczająca
 3. Uzyskał roczną ocenę z zachowania co najmniej poprawną
 4. Został zarekomendowany przez szkołę w ramach przyznanych limitów w zakresie liczby stypendystów
 5. Posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku

Pozostałe informacje na temat programów stypendialnych są zawarte w Regulaminie programu stypendialnego dostępnym w szkole.

Program Stypendialny_Szkoły Zawodowe Informacja dla ucznia_praktyki i staże

Informacja dla ucznia_praktyki i staże

Udostępnij ten post
Skip to content