Kalendarz maturzysty 2021/2022

KALENDARZ  MATURZYSTY 2021/2022

do 28 września 2021 r. zapoznanie uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego
z informacją o egzaminie maturalnym oraz
z komunikatami dyrektora CKE,
w tym w szczególności z komunikatem
 w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2018 r.
i komunikatem o dostosowaniach
  do 30 września 2021 r. złożenie wstępnych deklaracji oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków
i form egzaminu maturalnego
  22 – 24 listopada 2021 r. próbny egzamin maturalny
  do 7 lutego 2022 r. złożenie deklaracji ostatecznych oraz brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego
 do 10 lutego 2022 r. złożenie oświadczeń uczniów i absolwentów
o korzystaniu albo niekorzystaniu
z przyznanych dostosowań
 4–23 maja 2022 r. część pisemna egzaminu maturalnego zgodnie
z ogłoszonym komunikatem dyrektora CKE

 

 1 – 15 czerwca 2022 r. egzamin maturalny w terminie dodatkowym
w części pisemnej
 5 lipca 2022 r. ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
i przekazanie świadectw dojrzałości absolwentom
 do 12 lipca 2022 r. złożenie pisemnych oświadczeń przez absolwentów o zamiarze przystąpienia
do egzaminu w terminie poprawkowym
 23 sierpnia 2022 r. część pisemna egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym
 9 września 2022 r. ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym i przekazanie świadectw dojrzałości absolwentom

 

Udostępnij ten post