Najważniejsze Próbne egzaminy Konsultacje Wycieczka
 • Najważniejsze

  bezpieczeństwo

 • Próbne egzaminy

  9-11.12.2014

 • Konsultacje

  10.12.2014

 • Wycieczka

  klasa 1T

Aktualności

Stypendium Rafała – Bądź jego następcą

Kuratorium Oświaty w Katowicach zorganizowało wspaniałą uroczystość. Była ona związana z zatwierdzeniem listy stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

Kryterium to spełnił uczeń naszej szkoły Rafał Adamski, obecnie uczęszczający do klasy IV Technikum. W dniu 10 grudnia na Uniwersytecie Śląskim w auli Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu, z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera, otrzymał dyplom potwierdzający przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2014/2015.

Jesteśmy dumni i gratulujemy!

Akcja parkingowa

Jak co roku, w grudniową sobotę, kiedy przypada szczyt przedświątecznych zakupów, młodzież uczestniczyła wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji w akcji mającej na celu sprawdzenie na parkingach przy centrach handlowych, czy miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są użytkowane przez osoby do tego uprawnione. Uczniowie naszej szkoły, a dokładnie przedstawiciele klasy I T i III T, dyżurowali na parkingu pod centrum handlowym „Carrefour” na Dąbrówce Małej.

Anna Matlok

Konsultacje dla Rodziców

Konsultacje z rodzicami to wydarzenie, w którym warto wziąć udział, gdyż dzięki rozmowie z nauczycielami Twojego syna lub Twojej córki będziecie mogli dowiedzieć się, jak Wasze dziecko radzi sobie na zajęciach i jak zachowuje się w klasie, czy przypadkiem nie wagaruje. Konsultacje z rodzicami to także dla nas nauczycieli okazja do rozmowy o tym, jak  uczeń radzi sobie w domu z materiałem szkolnym: czy wykonuje zadania domowe chętnie, jest znudzone czy raczej przepracowane? W ten sposób my nauczyciele będziemy mogli lepiej ocenić dziecko i wspólnie poszukamy odpowiednie rozwiązanie w sytuacjach problemowych. Dodatkowo uczestnicząc w konsultacjach pokazujesz, że codzienność szkolna Twojego dziecka nie jest Ci obojętna. Tym bardziej, że proponowane oceny za I semestr są już wystawiane.