Rekrutacja Zapraszamy Kliknij Startuje

Aktualności

Rozpoczęcie dla klas pierwszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I Z i I T  ZS7 odbędzie się dnia 1.09. 2016 o godzinie 11.00. W tym dniu odbędzie się również szkolenie BHP oraz badanie lekarskie dla uczniów tych klas. Informujemy jednocześnie, że zarówno szkolenie BHP oraz badania lekarskie są dla uczniów klas pierwszych obowiązkowe i bezpłatne. Serdecznie zapraszamy.

Egzamin poprawkowy

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki odbędzie się 23 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00.

Badania

Badania uczniów przez lekarza medycyny pracy będą przeprowadzone w dniu 1 września w szkole od godziny 13:00. Obecność obowiązkowa. Badania są bezpłatne.