Najważniejsze Koniec Kiermasz
 • Najważniejsze

  bezpieczeństwo

 • Koniec

  1.09.2015 9:00

 • Kiermasz

  2-5.09.2015

 • W Brukseli

  28.06-2.07.2015

Aktualności

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16

Akademia rozpoczynająca rok szkolny 2015/2016 odbędzie się we wtorek 1 września 2015 o godzinie 9:00.

Po rozpoczęciu na sali, wszyscy uczniowie przejdą w wychowawcami do klas.

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW  POPRAWKOWYCH

            25.08 2015 r.   (wtorek)

Egzamin maturalny z matematyki, godz. 9:00

                

26.08 2015 r.   (środa)

JĘZYK  POLSKI  godz. 9:00

DIAGNOSTYKA  POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,   godz. 9:00

WYCHOWANIE  FIZYCZNE,   godz. 9:00

MATEMATYKA,   godz. 9:00

27.08 2015 r.    (czwartek)

HISTORIA  I  SPOŁECZEŃSTWO,  godz. 9:00

GEOGRAFIA,   godz. 9:00

JĘZYK  ANGIELSKI,   godz. 9:00

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY,   godz. 10:30

 

List Pana Dyr. Grzegorza Pochopnia dotyczący realizacji pomocy dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”  ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia  23 czerwca 2015 r. zwracam się z prośbą o udzielenie w powyższym zakresie pomocy uczniom z rodzin, które takiej pomocy potrzebują.

Uczniowie pochodzący z rodzin o niskim statusie ekonomicznym, w większym stopniu niż pozostali narażeni są na niepowodzenia edukacyjne związane z problemami ekonomicznymi rodziny. Brak środków finansowych na podstawowe potrzeby w gospodarstwie rodzinnym powoduje także ograniczenia w dostępie do pełnego wyposażenia dziecka w podręczniki szkolne. (więcej…)

Rzecznik Praw Dziecka

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół,

w imieniu Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka przekazujemy link do listu okolicznościowego skierowanego do Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego.
Rzecznik Praw Dziecka będzie wdzięczny za jego upowszechnienie wśród uczniów Waszej Szkoły.
List dostępny jest pod linkiem: www.brpd.gov.pl/listy-rpd/list-do-uczniow-z-okazji-zakonczenia-roku-szkolnego-20142015

Z wyrazami szacunku
Dział Komunikacji Społecznej
Biuro Rzecznika Praw Dziecka