Kategoria: Aktualności

Poszukujemy miejsc stażowych

Zespół Szkół nr 7 w Katowicach poszukuje miejsc stażowych w Firmach Transportowych  dla uczniów uczących się  naszej szkole – w zawodach: kierowca mechanik (na poziomie 3 – letniej szkoły branżowej I stopnia) i technik...

Egzaminy poprawkowe

W zakładce “Dla uczniów i rodziców -informacja o egzaminach poprawkowych” zamieszczono harmonogram egzaminów poprawkowych

Informacja

Na stronie internetowej miasta Katowice pod adresem https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/ucz-się w zakładce „Ucz się”, zamieszczone zostały informacje ujęte w poniższych kategoriach: * „Edukacja w Katowicach” z aktualnym wykazem placówek edukacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice oraz...