Historia szkoły

Pierwszego września 1964 roku decyzją Ministerstwa Oświaty powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach (WPK Katowice). Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego nastąpiło 3 września 1964 roku. Pierwszą siedzibą szkoły był budynek znajdujący się przy ulicy Zawadzkiego nr 26 (obecnie ul. Sokolska), który dzieliliśmy wraz z Zasadniczą Szkołą Dokształcającą nr 1.

Pierwszym dyrektorem szkoły został mgr Mieczysław Banach. Liczba chętnych do zdobycia zawodu kierowcy mechanika była tak duża, że przerosła oczekiwania dyrekcji szkoły i WPK. W roku szkolnym 1965/66 podjęto starania zmierzające do znalezienia własnego lokum, w którym mogliby się uczyć uczniowie tylko z naszej szkoły. Wybór padł na murowany budynek, który znajdował się na terenie zajezdni tramwajowej w Katowicach-Bogucicach, zwanej często „Na bagnie”.

Jak widać na zdjęciu, budynek wymagał gruntownego remontu i adaptacji do potrzeb szkoły. Nie było nawet drogi dojazdowej.
Rok szkolny 1966/67 rozpoczęliśmy już w przygotowanym budynku.

1 września 1966 to również otwarcie Technikum Samochodowego dla Pracujących WPK o specjalności eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych. Następne lata funkcjonowania szkoły to czas wzbogacania bazy dydaktycznej, modernizacji szkoły, zwiększania ilości klas
i uczącej się młodzieży. Decyzją podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska powołano z dniem 1 września 1974 roku Zespół Szkół Zawodowych w skład, którego weszły:

 • Technikum Samochodowe dla Pracujących WPK
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa WPK
 • Średnie Studium Zawodowe WPK.

Od tego momentu rozpoczęła się historia Zespołu Szkół nr 7

Bardzo intensywny rozwój naszej szkoły spowodował, że nasza baza lokalowa przestała być już dla nas wystarczająca. Przełomowym rokiem w historii naszej szkoły był rok 1977. Nowy rok szkolny witaliśmy w nowym budynku w Katowicach przy ul. Gliwickiej 228, w którym to funkcjonujemy do dnia dzisiejszego.

1 września również zmieniła się nazwa naszej szkoły z Zespołu Szkół Zawodowych na Zespół Szkół Komunikacyjnych w Katowicach. W skład naszego zespołu weszła również Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej (PKS). 26 października 1977 roku Zespołowi Szkół Komunikacyjnych nadano imię Stanisława Mastalerza i wręczono sztandar.

Stanisław Mastalerz żył w latach 1895-1959. Był działaczem niepodległościowy, uczestnikiem dwóch Powstań Śląskich. Był dowódcą 4 pułku piechoty im S. Batorego w trzecim Powstaniu Śląskim. Został pochowany na cmentarzu wojskowym w Katowicach-Brynowie.

Uczniowie naszej szkoły składają ślubowanie.

Młodzież naszej szkoły oprócz nauki uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych, które obejmowały: sport, turystykę, kultywowanie tradycji, poszerzanie zainteresowań przedmiotowych. Nasi uczniowie osiągali sukcesy, o czym świadczą odznaki turystyczne, wysokie miejsca w olimpiadach, zdobyte puchary.

Pan Paweł Chrószcz uczestnik drugiego Powstania Śląskiego był gościem naszej szkoły.

1 września 1994 roku utworzono w ramach Technikum Samochodowego klasy Ekonomiczne o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. W naszej szkole mogły się więc kształcić również dziewczęta. 1 lipca 1996 roku przemianowano Zespół Szkół Komunikacyjnych na Zespół Szkół Komunikacyjnych i Ekonomicznych otwierając tym samym Liceum Ekonomiczne.

Kolejna zmiana organizacyjna nastąpiła 1 września 2007, kiedy to ZSKiE połączono z mieszczącym się nie opodal Gimnazjum nr 7, tworząc Zespół Szkół nr 7.
W jego skład wchodziły:

 • Technikum nr 7 o specjalnościach technik mechanik i technik ekonomista
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 o specjalności mechanik pojazdów samochodowych
 • Gimnazjum nr 7

  Historia Gimnazjum nr 7

  1932 Powstanie Publicznej Szkoły Powszechnej nr 24

  1933 Szkoła otrzymuje imię Prezydenta Ignacego Mościckiego

  1939-1945 Szkoła funkcjonuje jako szkoła niemiecka

  1945 Wznowienie pracy szkoły nr 24 (szkoła nie ma patrona)

  1961 Szkoła otrzymuje imię Powstańców Śląskich

  1999 W ramach reformy szkolnictwa powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w skład którego wchodzą: Gimnazjum nr 7 i Szkoła Podstawowa nr 24

  2004 Przestaje istnieć szkoła Podstawowa nr 24 istnieje tylko Gimnazjum nr 7

  2007 Włączenie Gimnazjum nr 7 w skład Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza

  2011 Zmiana siedziby szkoły na ul. Gliwicką 228

  2019 Po reformie edukacji zakończenie działalności

——————————————————————————————————————————————-

Po reformie edukacji w 2017 roku oraz dążeniu szkoły o zwiększenie oferty edukacyjnej uczymy w zawodach:

Technikum nr 7

 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik transportu drogowego
 • technik transportu samochodowego

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • elektromechanik
 • mechanik-kierowca
 • mechanik pojazdów motocyklowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • ślusarz
 • mechanik monter maszyn i urządzeń

Od  2023 roku istnieje również Branżowa Szkoła II Stopnia ucząca w zawodach

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik transportu drogowego

Jako Zespół Szkół nr 7 kształcimy do dnia dzisiejszego młodzież z naszego regionu, zmieniając na bieżąco wyposażenie klasopracowni przedmiotowych, dostosowując je do obecnego postępu i wymogów dnia dzisiejszego. Nie zapominamy również o wymogach Unii Europejskiej, którym staramy się na bieżąco sprostać.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej i rozpoczęcia nauki w naszej szkole.

Udostępnij ten post
Skip to content