Branżowa Szkoła II Stopnia

Warunki przyjęcia do Branżowej Szkoły II Stopnia

Zespół Szkół nr 7 zaprasza:

– absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy uzyskali kwalifikację MOT.05 do składania podań do Branżowej Szkoły II Stopnia w zawodzie technik pojazdów samochodowych  

– absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy uzyskali kwalifikację TDR.01 do składania podań do Branżowej Szkoły II Stopnia w zawodzie technik transportu drogowego

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły
  2. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia
  3. Zaświadczenie z byłej szkoły o kształceniu w danym zawodzie
  4. Informacja gdzie uczeń odbywał zajęcia praktyczne (adnotacja na podaniu)

Branżowa Szkoła II stopnia

Technik pojazdów samochodowych

Autor: Marta Piątek, Wojciech Wołoszyn, Paulina Mizerska

 

Technik transportu drogowego

Autor: Teresa Łobaczewska-Pawłowska, Wojciech Wołoszyn, Marcin Kolibabka

Udostępnij ten post
Skip to content