Nauczyciele

mgr Romana Musialik – Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 Nauczane przedmioty: historia, doradztwo zawodowe, wos

mgr Zbigniew Stolarczyk –  Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 7 Nauczane przedmioty: historia, edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy, przedmioty zawodowe 

mgr Anna Matlok – Kierownik Szkolenia Praktycznego Nauczane przedmioty: biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Paulina Herbik – język angielski

mgr Aleksandra Mrozek – język angielski

mgr Grzegorz Pietrasik – język polski

mgr Katarzyna Kozera – bibliotekarz, geografia

mgr Ewa Oterman – wychowanie fizyczne

mgr inż Robert Kęsicki – przedmioty zawodowe

inż Sylwia Rumińska – przedmioty zawodowe

mgr Grażyna Szynol – bibliotekarz, historia, wiedza o społeczeństwie, wdż, edukacja regionalna

mgr Adam Trubny – religia

mgr Łukasz Lesiński – język niemiecki

mgr Anna Piekorzchemia

mgr inż. Kinga Bucki – przedmioty zawodowe

mgr Rafał Mateja – przedmioty zawodowe

mgr Grzegorz Siwek – przedmioty zawodowe, informatyka

mgr Renata Mrozik – matematyka

mgr Marcin Michalik – przedmioty zawodowe

mgr Rafał Pietrzczyk – przedmioty zawodowe

mgr Agnieszka Jędrzejczak – matematyka, fizyka

mgr Kamila Hajok-Konopko – język polski, filozofia

mgr Magdalena Ziomber -wychowanie fizyczne, logistyka

ks. Grzegorz Kapuła– religia

mgr Romana Jakubczyk – psycholog szkolny, doradztwo zawodowe

mgr inż. Sławomir Ciepielak – przedmioty zawodowe

mgr Janina Dulian- matematyka

mgr Magdalena Dyrdzik – przedmioty zawodowe

mgr inż. Zbigniew Pastucha – przedmioty zawodowe

mgr  Ewa Szynalska – język angielski

mgr Sebastian Żyłka- wychowanie fizyczne

mgr Piotr Głaz- przedmioty zawodowe

Arkadiusz Kwiatkowski – przedmioty zawodowe

mgr Katarzyna Tarnawa-Pieśniak – edukacja regionalna

mgr Sandra Skrobarczyk-Seweryn – religia

mgr Michał Przewoźnik – przedmioty zawodowe

Wiktor Stryjakiewicz – przedmioty zawodowe

mgr Aleksander Zarabski – przedmioty zawodowe

mgr Teresa Krysztofiak – przedmioty zawodowe

mgr Aleksandra Dudziak – język angielski

mgr Elżbieta Szyjewska – język polski

Udostępnij ten post