Nauczyciele

mgr Romana Musialik – Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 Nauczane przedmioty: historia, doradztwo zawodowe, wos

mgr Zbigniew Stolarczyk – pełni społeczną funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Szkół nr 7 Nauczane przedmioty: historia, edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy, przedmioty zawodowe 

mgr Anna Matlok – Kierownik Szkolenia Praktycznego Nauczane przedmioty: biologia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Paulina Herbik – język angielski

mgr Aleksandra Mrozek – język angielski

mgr Maria Kruczyńska – język polski, wiedza o kulturze

mgr Katarzyna Kozera – bibliotekarz, geografia

mgr Ewa Oterman – wychowanie fizyczne

mgr Krzysztof Podchul – informatyka

mgr Robert Kwiczała – przedmioty zawodowe

mgr Arkadiusz Dryszel – przedmioty zawodowe

mgr Grażyna Szynol – bibliotekarz, historia i wiedza o społeczeństwie

mgr Adam Trubny – religia

mgr Łukasz Lesiński – język niemiecki

mgr Anna Piekorzchemia

mgr inż. Janusz Kluz – przedmioty zawodowe

mgr inż. Kinga Bucki – przedmioty zawodowe

mgr Rafał Mateja – przedmioty zawodowe

mgr Grzegorz Siwek – przedmioty zawodowe

mgr Renata Mrozik – matematyka

mgr Marcin Michalik – przedmioty zawodowe

mgr Stanisław Kulawik – przedmioty zawodowe

mgr Agnieszka Jędrzejczak – matematyka, fizyka

mgr Grzegorz Pietrasik – język polski

mgr Anna Michalska-Kobiela – zajęcia artystyczne

mgr Magdalena Ziomber -wychowanie fizyczne

ks. Marek Organista– religia

mgr Romana Jakubczyk – psycholog szkolny, doradztwo zawodowe

mgr inż. Sławomir Ciepielak – przedmioty zawodowe

mgr inż. Rafał Pietrzczyk – przedmioty zawodowe

mgr inż. Tomasz Czarnecki – przedmioty zawodowe

mgr inż. Zbigniew Pastucha – przedmioty zawodowe

mgr Mariusz Arendarski – przedmioty zawodowe

mgr inż Maciej Szczęchowski – przedmioty zawodowe

Udostępnij ten post