Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach Blog

Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminu maturalnego w Technikum nr 7 na podstawie Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r EGZAMINY MATURALNE – CZERWIEC