Konkurs „Górny Śląsk w Niepodległej” edycja specjalna

Zespół Szkół nr 7 w Katowicach organizuje konkurs fotograficzno-informatyczno-historyczny:

„Górny Śląsk w Niepodległej” – edycja specjalna

Konkurs jest skierowany dla uczniów wszystkich typów szkół

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Katowice – Pan Marcin Krupa.

W ramach uczestnictwa w konkursie należy przesyłać na adres: konkurs.zs7@gmail.com rozwiązanie

zadań, które będą się ukazywać na stronie www.zs7.katowice.pl w każdy poniedziałek,  przez cztery kolejne tygodnie.

Pierwsze zadania już dzisiaj – 15 października 2018 r o godz:18:00

 

Cele konkursu:

Upowszechnianie wiedzy na temat historii naszego regionu.

  • Poznanie ciekawych miejsc na terenie Katowic.

  • Rozwijanie umiejętności docierania do różnych źródeł informacji.

  • Kształtowanie poczucia więzi z własnym regionem, miastem i dzielnicą.

  • Uczczenie 100-lecia Niepodległości Polski, kształtowanie postaw patriotycznych.

  • Organizacja czasu wolnego w gronie rodzinnym, przyjaciół i znajomych

Organizatorzy:
Renata Mrozik i Grażyna Szynol

 

Regulamin konkursu:

regulamin konkursu

 

-osoby, które udzielą odpowiedzi w dniach 15-16 października – otrzymują 10 pkt za każdą dobrą (2 dni) odpowiedź,

-osoby, które udzielą odpowiedzi w dniach 17-18 października – otrzymują 8 pkt za każdą dobrą (2 dni) odpowiedź,

-osoby, które udzielą odpowiedzi w dniach 19-20– otrzymują 5 pkt za każdą dobrą (2 dni) odpowiedź,

-osoby, które udzielą odpowiedzi w dniu 21 października – otrzymują 2 pkt za każdą dobrą odpowiedź,

-błędne odpowiedzi nie będą punktowane,

-odpowiedzi przysłane po wyznaczonym terminie nie będą punktowane

Udostępnij ten post
Skip to content