Seminarium EPAS w Parlamencie Europejskim

15 maja 2024 w Brukseli odbyło się Seminarium poświęcone roli Parlamentu Europejskiego oraz różnym aspektom demokracji. Na spotkanie zostało zaproszonych po czterech nauczycieli ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, w tym z Polski. Przedstawicielka naszej szkoły pani Anna Matlok została zaproszona w dowód uznania za to, iż szkoła od wielu lat realizuje Program Parlamentu Europejskiego „Szkoła-Ambasador” (EPAS) oraz uczestniczy w mobilnościach w ramach projektu Erasmus+. Tematy poruszane podczas wykładów i warsztatów to przede wszystkim: znaczenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, źródła wiedzy na temat demokracji i Unii Europejskiej, sposoby przekazu informacji, rola szkoły i nauczycieli w propagowaniu wartości europejskich i demokratycznych. W trakcie pobytu w Parlamencie Europejskim nauczyciele mieli możliwość zwiedzenia najważniejszych pomieszczeń, w tym sali plenarnej. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzenia Muzeum Historii Europy. Bardzo nam miło, że nasza szkoła została wyróżniona wśród wielu szkół w Polsce i dzięki temu mieliśmy możliwość uczestniczenia w tym ważnym europejskim wydarzeniu.

Udostępnij ten post
Skip to content