Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

czytaj więcej...
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik budownictwa kolejowego

Technik budownictwa kolejowego

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

Historia szkoły

Pierwszego września 1963 roku decyzją Ministerstwa Oświaty powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach (WPK Katowice). Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego nastąpiło 3 września 1963 roku. Pierwszą siedzibą szkoły był budynek znajdujący się przy ulicy Zawadzkiego nr 26 (obecnie ul. Sokolska), który dzieliliśmy wraz z Zasadniczą Szkołą Dokształcającą nr 1.

Pierwszym dyrektorem szkoły został mgr Mieczysław Banach. Liczba chętnych do zdobycia zawodu kierowcy mechanika była tak duża, że przerosła oczekiwania dyrekcji szkoły i WPK. W roku szkolnym 1965/66 podjęto starania zmierzające do znalezienia własnego lokum, w którym mogliby się uczyć uczniowie tylko z naszej szkoły. Wybór padł na murowany budynek, który znajdował się na terenie zajezdni tramwajowej w Katowicach-Bogucicach, zwanej często „Na bagnie”.

Jak widać na zdjęciu, budynek wymagał gruntownego remontu i adaptacji do potrzeb szkoły. Nie było nawet drogi dojazdowej.
Rok szkolny 1966/67 rozpoczęliśmy już w przygotowanym budynku.

1 września 1966 to również otwarcie Technikum Samochodowego dla Pracujących WPK o specjalności eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych. Następne lata funkcjonowania szkoły to czas wzbogacania bazy dydaktycznej, modernizacji szkoły, zwiększania ilości klas
i uczącej się młodzieży. Decyzją podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska powołano z dniem 1 września 1975 roku Zespół Szkół Zawodowych w skład, którego weszły:

  • Technikum Samochodowe dla Pracujących WPK
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa WPK
  • Średnie Studium Zawodowe WPK.

Bardzo intensywny rozwój naszej szkoły spowodował, że nasza baza lokalowa przestała być już dla nas wystarczająca. Przełomowym rokiem w historii naszej szkoły był rok 1977. Nowy rok szkolny witaliśmy w nowym budynku w Katowicach przy ul. Gliwickiej 228, w którym to funkcjonujemy do dnia dzisiejszego.

1 września również zmieniła się nazwa naszej szkoły z Zespołu Szkół Zawodowych na Zespół Szkół Komunikacyjnych w Katowicach. W skład naszego zespołu weszła również Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej (PKS). 26 października 1977 roku Zespołowi Szkół Komunikacyjnych nadano imię Stanisława Mastalerza i wręczono sztandar.

Stanisław Mastalerz żył w latach 1895-1959. Był działaczem niepodległościowy, uczestnikiem dwóch Powstań Śląskich. Był dowódcą 4 pułku piechoty im S. Batorego w trzecim Powstaniu Śląskim. Został pochowany na cmentarzu wojskowym w Katowicach-Brynowie.

Uczniowie naszej szkoły składają ślubowanie.

Młodzież naszej szkoły oprócz nauki uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych, które obejmowały: sport, turystykę, kultywowanie tradycji, poszerzanie zainteresowań przedmiotowych. Nasi uczniowie osiągali sukcesy, o czym świadczą odznaki turystyczne, wysokie miejsca w olimpiadach, zdobyte puchary.

Pan Paweł Chrószcz uczestnik drugiego Powstania Śląskiego był gościem naszej szkoły.

1 września 1994 roku utworzono w ramach Technikum Samochodowego klasy Ekonomiczne o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. W naszej szkole mogły się więc kształcić również dziewczęta. 1 lipca 1996 roku przemianowano Zespół Szkół Komunikacyjnych na Zespół Szkół Komunikacyjnych i Ekonomicznych otwierając tym samym Liceum Ekonomiczne.

Kolejna zmiana organizacyjna nastąpiła 1 września 2007, kiedy to ZSKiE połączono z mieszczącym się nie opodal Gimnazjum nr 7, tworząc Zespół Szkół nr 7.
W jego skład wchodzi obecnie:

  • Technikum nr 7 o specjalnościach technik mechanik i technik ekonomista
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 o specjalności mechanik pojazdów samochodowych
  • Gimnazjum nr 7.

Jako Zespół Szkół nr 7 kształcimy do dnia dzisiejszego młodzież z naszego regionu, zmieniając na bieżąco wyposażenie klasopracowni przedmiotowych, dostosowując je do obecnego postępu i wymogów dnia dzisiejszego. Nie zapominamy również o wymogach Unii Europejskiej, którym staramy się na bieżąco sprostać.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej i rozpoczęcia nauki w naszej szkole.