Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

Kalendarz maturzysty

KALENDARZ  MATURZYSTY  2018

Termin Zadanie
 

 do 30 września 2017r.
 

zapoznanie uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego z informacją o egzaminie maturalnym oraz
z komunikatami dyrektora CKE, w tym w szczególności
z komunikatem w sprawie harmonogramu przeprowadzania

egzaminu maturalnego w 2018 r. i komunikatem
o dostosowaniach

 

 do 30 września 2017r.
 

złożenie wstępnych deklaracji oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego
       21-23 listopada 2017r.   próbny egzamin maturalny

 

 

 do 7 lutego 2018r.
 

złożenie deklaracji ostatecznych oraz brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego
 

 do 14 lutego 2018r.
 

złożenie oświadczeń uczniów i absolwentów o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań
 

 do 4 marca 2018r.
 

ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego – wywieszenie list w gablocie szkolnej
 

 4–23 maja 2018r.
 

część pisemna egzaminu maturalnego zgodnie z ogłoszonym komunikatem dyrektora CKE
 

 9–22 maja 2018r.
 

część ustna egzaminu maturalnego zgodnie z ustalonym przez szkołę harmonogramem
 

 4 – 20 czerwca 2018r.
 

egzamin maturalny w terminie dodatkowym w części pisemnej
 

 4-9 czerwca 2018r.
 

część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków obcych nowożytnych w terminie dodatkowym
 

 3 lipca 2018r.
 

ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i przekazanie świadectw dojrzałości absolwentom
  do 10 lipca 2018r.   złożenie pisemnych oświadczeń przez absolwentów o zamiarze

  przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym

  21 sierpnia 2018r.   część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

 

 

 21–22 sierpnia 2018r.
 

część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
 

 11 września 2018r.
 

ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym i przekazanie świadectw dojrzałości absolwentom