Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

Kalendarz maturzysty 2018/2019

 KALENDARZ MATURZYSTY 2019

Termin Zadanie
do 28 września 2018r. zapoznanie uczniów, którzy zamierzają przystąpić

do egzaminu maturalnego z informacją o egzaminie maturalnym oraz z komunikatami dyrektora CKE,

w tym w szczególności z komunikatem w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2018 r. i komunikatem

o dostosowaniach

  do 1 października 2018 r. złożenie wstępnych deklaracji oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego
  20-22 listopada 2018 r. próbny egzamin maturalny

 

  do 7 lutego 2019 r. złożenie deklaracji ostatecznych oraz brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego
 do 14 lutego 2019 r. złożenie oświadczeń uczniów
i absolwentów o korzystaniu albo niekorzystaniu
z przyznanych dostosowań
 do 6 marca 2019r. ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego – wywieszenie list w gablocie szkolnej
 6–23 maja 2018r. część pisemna egzaminu maturalnego zgodnie

z ogłoszonym komunikatem dyrektora CKE

 9–22 maja 2018 r. ( język polski)
 6-25 maja 2018 r. ( język obcy

                                nowożytny)

część ustna egzaminu maturalnego zgodnie

z ustalonym przez szkołę harmonogramem

 3 – 19 czerwca 2019 r. egzamin maturalny w terminie dodatkowym

w części pisemnej

 3 – 8 czerwca 2019 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków obcych nowożytnych w terminie dodatkowym
 4 lipca 2019 r. ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

i przekazanie świadectw dojrzałości absolwentom

 do 15 lipca 2019 r. złożenie pisemnych oświadczeń przez absolwentów

o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym

 20 sierpnia 2019 r. część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
 20 –21 sierpnia 2019 r. część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
 11 września 2019 r. ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

w terminie poprawkowym i przekazanie świadectw dojrzałości absolwentom