Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

czytaj więcej...
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik budownictwa kolejowego

Technik budownictwa kolejowego

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

Kalendarz maturzysty 2018/2019

 KALENDARZ MATURZYSTY 2019

Termin Zadanie
do 28 września 2018r. zapoznanie uczniów, którzy zamierzają przystąpić

do egzaminu maturalnego z informacją o egzaminie maturalnym oraz z komunikatami dyrektora CKE,

w tym w szczególności z komunikatem w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2018 r. i komunikatem

o dostosowaniach

  do 1 października 2018 r. złożenie wstępnych deklaracji oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego
  20-22 listopada 2018 r. próbny egzamin maturalny

 

  do 7 lutego 2019 r. złożenie deklaracji ostatecznych oraz brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego
 do 14 lutego 2019 r. złożenie oświadczeń uczniów
i absolwentów o korzystaniu albo niekorzystaniu
z przyznanych dostosowań
 do 6 marca 2019r. ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego – wywieszenie list w gablocie szkolnej
 6–23 maja 2018r. część pisemna egzaminu maturalnego zgodnie

z ogłoszonym komunikatem dyrektora CKE

 9–22 maja 2018 r. ( język polski)
 6-25 maja 2018 r. ( język obcy

                                nowożytny)

część ustna egzaminu maturalnego zgodnie

z ustalonym przez szkołę harmonogramem

 3 – 19 czerwca 2019 r. egzamin maturalny w terminie dodatkowym

w części pisemnej

 3 – 8 czerwca 2019 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków obcych nowożytnych w terminie dodatkowym
 4 lipca 2019 r. ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

i przekazanie świadectw dojrzałości absolwentom

 do 15 lipca 2019 r. złożenie pisemnych oświadczeń przez absolwentów

o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym

 20 sierpnia 2019 r. część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
 20 –21 sierpnia 2019 r. część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
 11 września 2019 r. ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

w terminie poprawkowym i przekazanie świadectw dojrzałości absolwentom