Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

czytaj więcej...
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik budownictwa kolejowego

Technik budownictwa kolejowego

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

Nauczyciele

mgr Romana Musialik – Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 Nauczane przedmioty: historia, doradztwo zawodowe, wos

mgr Zbigniew Stolarczyk – pełni społeczną funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Szkół nr 7 Nauczane przedmioty: historia, edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy, przedmioty zawodowe 

mgr Anna Matlok – Kierownik Szkolenia Praktycznego Nauczane przedmioty: biologia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Paulina Herbik – język angielski

mgr Aleksandra Mrozek – język angielski

mgr Maria Kruczyńska – język polski, wiedza o kulturze

mgr Katarzyna Kozera – Bibliotekarz, geografia

mgr Ewa Oterman – wychowanie fizyczne

mgr Krzysztof Podchul – informatyka

mgr Robert Kwiczała – przedmioty zawodowe

mgr Arkadiusz Dryszel – przedmioty zawodowe

mgr Grażyna Szynol – Bibliotekarz, historia i wiedza o społeczeństwie

mgr Adam Trubny – religia

mgr Łukasz Lesiński – język niemiecki

mgr Anna Piekorzchemia

mgr inż. Janusz Kluz – przedmioty zawodowe

mgr inż. Kinga Bucki – przedmioty zawodowe

mgr Rafał Mateja – przedmioty zawodowe

mgr Grzegorz Siwek – przedmioty zawodowe

mgr Renata Mrozik – matematyka

mgr Marcin Michalik – przedmioty zawodowe

mgr Stanisław Kulawik – przedmioty zawodowe

mgr Agnieszka Jędrzejczak – matematyka, fizyka

mgr Grzegorz Pietrasik – język polski

mgr Anna Michalska-Kobiela – zajęcia artystyczne

mgr Magdalena Ziomber -wychowanie fizyczne

ks. Marek Organista– religia

mgr Romana Jakubczyk – psycholog szkolny, doradztwo zawodowe

mgr inż. Sławomir Ciepielak – przedmioty zawodowe

mgr inż. Rafał Pietrzczyk – przedmioty zawodowe

mgr inż. Tomasz Czarnecki – przedmioty zawodowe

mgr inż. Zbigniew Pastucha – przedmioty zawodowe

mgr Andrzej Sieroń – przedmioty zawodowe

mgr inż Maciej Szczęchowski – przedmioty zawodowe