Najważniejsze zaczynamy od 2.09.2014 to była 3G
 • Najważniejsze

  bezpieczeństwo

 • zaczynamy

  1.09.2014 godz. 9.00

 • od 2.09.2014

  znowu kiermasz podręczników

 • to była 3G

Technikum nr 7

Technik pojazdów samochodowych (4 lata)

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych
 • Układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • Pracownia podstaw konstrukcji maszyn
 • Pracownia elektrotechniki i elektroniki
 • Pracownia diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych
 • Pracownia działalności gospodarczej
 • Pracownia organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem samochodowym