Bardzo ważna informacja dla nowych uczniów!

 

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE BADAŃ LEKARSKICH DLA KANDYDATÓW NA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7

 

Informacja dla zawodów: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik (po szkole podstawowej), technik transportu drogowego, kierowca mechanik:

 

Kandydaci na uczniów uczących się w wyżej wymienionych zawodach są zobowiązani do wykonania obowiązkowych badań lekarskich w:

 

Przychodni Medycyny Pracy „Alfa-MED”, mieszczącej się w Katowicach, przy ulicy Teatralnej 10.

 

Przed badaniem należy się umówić na termin pod numerem tel. 32-259-88-25 lub 32-253-50-99.

 

Na badania kandydat zgłasza się z rodzicem lub opiekunem prawnym oraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Skierowania na badania można odbierać w sekretariacie szkoły od 1 lipca 2019, jednak na termin badania proszę umawiać się dopiero po 15 lipca 2019, czyli po zatwierdzeniu i ogłoszeniu list uczniów przyjętych do szkoły.

 

Termin wykonania badań lekarskich – do 31 lipca 2019. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia zajęć praktycznych należy niezwłocznie dostarczyć do szkoły. 

Tylko w wyjątkowych sytuacjach badania będzie można wykonać w sierpniu 2019.

Brak zaświadczenia lekarskiego wyklucza możliwość podjęcia nauki w szkole.

 

Informacja dla zawodów: ślusarz, mechanik motocyklowy, elektromechanik (po gimnazjum), technik automatyk ruchu kolejowego, technik budownictwa kolejowego:

 

Kandydaci na uczniów uczących się w wyżej wymienionych zawodach i ich rodzice zostaną poinformowani o terminie i miejscu badań po 15 lipca 2019, czyli po ogłoszeniu list uczniów przyjętych do naszej szkoły.

 

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32-254-06-26.

 

Udostępnij ten post
Skip to content