Historia Gimnazjum nr 7

1932 Powstanie Publicznej Szkoły Powszechnej nr 24

1933 Szkoła otrzymuje imię Prezydenta Ignacego Mościckiego

1939-1945 Szkoła funkcjonuje jako szkoła niemiecka

1945 Wznowienie pracy szkoły nr 24 (szkoła nie ma patrona)

1961 Szkoła otrzymuje imię Powstańców Śląskich

1999 W ramach reformy szkolnictwa powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w skład którego wchodzą: Gimnazjum nr 7 i Szkoła Podstawowa nr 24

2004 Przestaje istnieć szkoła Podstawowa nr 24 istnieje tylko Gimnazjum nr 7

2007 Włączenie Gimnazjum nr 7 w skład Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza

2011 Zmiana siedziby szkoły na ul. Gliwicką 228

2019 Po reformie edukacji zakończenie działalności

Udostępnij ten post
Skip to content