Różne informacje

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie do wiadomości osób zainteresowanych, np. pracowników, rodziców, opiekunów, uczniów (np. przez wywieszenie wydrukowanego plakatu informacyjnego o zbiórce w miejscu powszechnie dostępnym, przekazanie informacji o zbiórce na stronie internetowej lub na facebooku placówki)  informacji o możliwości przyłączenia się do akcji charytatywnej – Szafowanie (zbiórka używanej odzieży i tekstyliów) przeznaczonej na skomplikowaną operację kręgosłupa mojej córki 14-letniej Aleksandry Łukasiewicz, uczennicy I klasy Technikum Ekonomicznego nr 1 w Sosnowcu.

 

Powyższa akcja  powstała z inicjatywy nauczycieli i uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, w skład którego wchodzi m.in. Technikum Ekonomiczne nr 1, której uczennicą jest obecnie Ola, w celu pomocy w zebraniu środków na bardzo drogie  leczenie w USA. Akcja polega na zbieraniu niepotrzebnej, używanej odzieży, obuwia związanego w pary, kocy, pościeli, poduszek, kołder, zasłon, firan, pluszaków itp., które w dniu finału akcji odebrane zostaną przez firmę recyclingową, a  cały dochód z każdego kilograma zebranej odzieży i tekstyliów przeznaczony zostanie na leczenie Oli.

 

Punkt zbiórki odzieży i tekstyliów znajduje się w każdym budynku szkolnym  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 64 i 66 oraz ulica Wawel 1) i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach  6-18.

W przypadku zebrania większej ilości odzieży i tekstyliów, w braku możliwości bezpośredniego przewiezienia ich do punktu zbiórki, wyrażam gotowość osobistego ich odbioru u Państwa.

 

Finał akcji wyznaczony został na dzień 4 marca 2022r. i po tym terminie odzież i tekstylia nie będzie dalej zbierana, dlatego proszę osoby zainteresowane przyłączeniem się do akcji o przekazanie ich przed tym terminem.

W załączeniu przesyłam plakat informacyjny dotyczący tej akcji.

 

Harmonogram CSNZ LUTY 2022

luty

W każdych zajęciach mogą brać udział mieszkańcy Załęża.

Na zajęcia obowiązują zapisy, z uwagi na ograniczone możliwości oraz sytuację sanitarno-epidemiologiczną.

 

Szanowni Państwo,

Świadczenie wychowawcze 500+, od 2022 r. przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W załączeniu przekazujemy najważniejsze informacje

Informacja 500+

Ulotka – Świadczenie wychowawcze 500+ dla rodziców

Ulotka -Świadczenie wychowawcze 500+ dla opiekuna

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mocni Razem od 2012r współpracuje z Miastem Katowice realizując różne projekty o charakterze aktywizacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym skierowane do  mieszkańców Miasta Katowice.

Aktualnie Stowarzyszenie Mocni Razem w ramach realizowanych w partnerstwie z Miastem Katowice projektów prowadzi w Katowicach Zawodziu Centrum Aktywności Lokalnej  w tym Dzielnicową Akademię Seniora oraz w Szopienicach Centrum Animacji Młodzieżowej Kotłownia.

Działania kierowane do mieszkańców miasta w ramach realizowanych projektów są bezpłatne.

Więcej informacji o działalności stowarzyszenia można znaleźć na stronie www.mocnirazem.org

 

z poważaniem 

Agnieszka Rzepecka

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mocni Razem

www.mocnirazem.org

509 233 227

Udostępnij ten post
Skip to content