RODO

Administratorem Danych Osobowych w Zespole Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza jest dyrektor szkoły Pani Romana Musialik.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza jest pani Patrycja Kaczmarczyk

tel. 32 60 61 328,

e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl

Ogólna klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna facebook

Klauzula informacyjna FB

Opieka stomatologiczna

opieka stomatologiczna

Udostępnij ten post
Skip to content