Konkurs matematyczny dla klas szóstych

no images were found

 „Kto lekceważy osiągnięcia matematyki przynosi szkodę całej nauce, ponieważ ten, kto nie zna matematyki, nie może poznać innych nauk ścisłych i nie może poznać świata.”

Roger Bacon

Wyniki konkursu

I miejsce Jeremi Wroński SP 67

II miejsce Adam Kruk SP 20

III miejsce Krzysztof Kordal SP 67

Wyróżnienie:

Stanisław Turula ZSI 1

Alicja Ochwał SP 17

Dębowski Mateusz SP 67

Marta Maroń ZSI 1

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia.

REGULAMIN KONKURSU

  CELE KONKURSU:

v      rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów

v      popularyzowanie matematyki

v      wykrywanie uzdolnień matematycznych

v      wspieranie rozwoju i talentów matematycznych

v      umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności

v      powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem szóstoklasisty

 

TEMATYKA KONKURSU:

Konkurs sprawdza umiejętność rozwiązywania niestandardowych zadań matematycznych, wymagających pomysłowości i twórczego spojrzenia na problem, ale nie wymagających znajomości materiału spoza programu nauczania matematyki w szkole podstawowej.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów katowickich klas VI wszystkich szkół podstawowych.

 

ORGANIZATORZY:

v      mgr Renata Mrozik nauczyciel matematyki Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach

v      mgr Urszula Pietras nauczyciel matematyki, fizyki i chemii Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach.

 

PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs trwa 60 minut, uczniowie rozwiązują zadania w formie testu, rozwiązania przedstawiają na karcie odpowiedzi oraz jednego zadania otwartego wykorzystującego znajomość rozwiązywania zadań za pomocą równań. Konkurs jest jednoetapowy. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Podczas konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów, książek, notatek itp.

Uczeń przystępujący do konkursu zobowiązany jest posiadać przybory do pisania i rysowania.

Niesamodzielne rozwiązywanie zadań lub korzystanie z niedozwolonych pomocy oznacza dyskwalifikację

 

ZADANIA I PUNKTACJA

Konkurs polega na rozwiązaniu 15 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru.

Za jedną dobrą odpowiedź w danym zadaniu uczeń otrzymuje 1 punkt.

Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego uczeń otrzymuje 6 punktów.

 

NAGRODY

Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom.

Najlepsze osoby otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe i specjalne wyróżnienia.

 

WARUNKI ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE

Termin zgłoszenia do 8 marca 2013 roku.

Szkoła wyrażająca chęć udziału w konkursie nadsyła kartę zgłoszeniową na adres e-mail organizatora renatamrozik@o2.pl lub telefonicznie.

 

TERMIN KONKURSU I OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Konkurs odbywa się 11 marca 2013 roku o godz.11.30

Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie późniejszym na szkolnej stronie internetowej www.zs7.katowice.pl

Wręczenie nagród odbędzie się podczas Dni Otwartych Szkoły

 

Organizatorzy

Udostępnij ten post
Skip to content