Konsultacje dla Rodziców

Konsultacje z rodzicami to wydarzenie, w którym warto wziąć udział, gdyż dzięki rozmowie z nauczycielami Twojego syna lub Twojej córki będziecie mogli dowiedzieć się, jak Wasze dziecko radzi sobie na zajęciach i jak zachowuje się w klasie, czy przypadkiem nie wagaruje. Konsultacje z rodzicami to także dla nas nauczycieli okazja do rozmowy o tym, jak  uczeń radzi sobie w domu z materiałem szkolnym: czy wykonuje zadania domowe chętnie, jest znudzone czy raczej przepracowane? W ten sposób my nauczyciele będziemy mogli lepiej ocenić dziecko i wspólnie poszukamy odpowiednie rozwiązanie w sytuacjach problemowych. Dodatkowo uczestnicząc w konsultacjach pokazujesz, że codzienność szkolna Twojego dziecka nie jest Ci obojętna. Tym bardziej, że proponowane oceny za I semestr są już wystawiane.

Udostępnij ten post
Skip to content