Marsz „Jestem czysty. Nie biorę. Nie bierz i TY!” 2.XII.2015

no images were found

PLAN PRZEMARSZU

1. Zbiórka uczestników przemarszu nastąpi od godz.9.30 na rogu ulic Gliwickiej i Bocheńskiego.
2. Formowanie przemarszu 9.30-9.45.
3. Przemarsz ulicami miasta rozpocznie się o godz. 9.45.
4. Trasa przemarszu przebiegać będzie ulicami Gliwicką, Jana Pawła II, Rondo Wolnego i ponownie ulicami Jana Pawła II i Gliwicka.
5. Przemarsz zakończy się o godz. 10.45 na boisku Zespołu Szkół nr 7, ul. Gliwicka 228.

Regulamin przemarszu młodzieży ulicami miasta Katowice w dniu 2 grudnia 2015 r. pod hasłem „Jestem czysty. Nie biorę. Nie bierz i Ty!”

1. Organizatorem przemarszu jest Zespół Szkół nr 7 im. S. Mastalerza w Katowicach.
2. Zbiórka uczestników przemarszu nastąpi od godz.9.30 na rogu ulic Gliwickiej i Bocheńskiego Formowanie przemarszu 9.30-9.45.
3. Przemarsz ulicami miasta rozpocznie się o godz. 9.45 i zakończy się o godz. 10.45 (Boisko Zespołu Szkół nr 7, ul. Gliwicka 228).
4. Trasa przemarszu przebiegać będzie ulicami Gliwicką, Jana Pawła II, Rondo Wolnego.
5. Kolumna korowodu kierowana jest wyznaczoną trasą, ewentualne zmiany organizacji ruchu mogą być podyktowane nagłymi sytuacjami lub wprowadzone przez funkcjonariuszy Policji.
6. Kolumna liczyć będzie około 250-280 osób.
7. Osoby biorące udział w przemarszu poruszać się będą prawą stroną pasa jezdni (w szyku 1 rząd, około 4-5 osób).
8. Uczniowie uczestniczący w przemarszu będą znajdować się pod opieką nauczycieli ze szkół, które zgłosiły swój udział.
9. Całość przemarszu zabezpiecza i koordynuje Policja wraz z organizatorem.
10. Na przemarsz nie mają wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
11. Osoby uczestniczące w przemarszu winny stosować się do obowiązujących zasad ruchu drogowego i reagować na wszystkie wskazówki Policji i organizatora.
12. O nieszczęśliwych zdarzeniach, mogących wystąpić w trakcie przemarszu – należy bezwzględnie natychmiast informować nauczyciela, jak i Policję.
13. Uczniowie, którzy nie podporządkują się przyjętym zasadom, będą wykluczeni z podstawowej kolumny i skierowani na chodnik, gdzie pod opieką wyznaczonych nauczycieli udają się do swoich szkół.
14. Po przemarszu kolumny „trasa” przemarszu będzie natychmiast przywrócona do właściwego stanu i udostępniona dla ruchu drogowego.
15. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje przedstawiciel organizatora.
16. Niniejszym regulamin zostanie przekazany uczestnikom przemarszu przed rozpoczęciem imprezy oraz udostępniony na stronie internetowej www.zs7.katowice.pl

Udostępnij ten post
Skip to content