MATURA – SIERPIEŃ 2017

Egzaminy z matematyki i języka angielskiego odbędą się 22 sierpnia (wtorek) o godz. 9:00.

Materiały i przybory pomocnicze , z których mogą korzystać zdający, zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z dnia 9 września 2016r.:

– Wybrane wzory matematyczne – zapewnia szkoła,

– linijka, cyrkiel, kalkulator prosty.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
 Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

Udostępnij ten post
Skip to content