Przypomnienie „młody DESIGNER’2015”

REGULAMIN KONKURSU „młody DESIGNER’2015”

plakat

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych. 

Warunki ogólne konkursu:

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie prac wg podanych niżej warunków i przekazanie ich swojemu nauczycielowi techniki  celem dostarczenia ich do organizatora konkursu w terminie nie przekraczającym 25 maja 2015 r.

Warunki szczegółowe dotyczące sposobu wykonania pracy konkursowej:

Pkt.1 Projekt pojazdu może być wykonany dowolną techniką malarska lub rysunkową (np. techniką szkicu ołówkiem, akwarelą). Projekt może być wzbogacony o dodatkowe załączniki takie jak np: model w postaci bryły (karton glina itp.), plik w programie typu CAD lub rysunki techniczne zawierające rzuty bryły pojazdu.

Pkt.2 Do projektu należy załączyć opis założeń konstrukcyjnych pojazdu takich jak wymiary, masa, przeznaczenie pojazdu. Opis może zawierać informacje na temat rozwiązań nowatorskich, które Twoim zdaniem powinny znaleźć się w samochodzie. Należy uzasadnić dlaczego takie rozwiązanie ma znaleźć się w tym pojeździe.

Opis na osobnej kartce może być drukowany lub napisany ręcznie np. pismem technicznym.

Pkt.3 Projekt można wykonać indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych (mogą być uczniowie dwóch różnych klas lub szkół).

Kryteria oceny pracy konkursowej:

  1. Staranność wykonania szkiców
  2. Opis założeń konstrukcyjnych
  3. Dodatkowe załączniki wymienione w Pkt.1 regulaminu.

 

Prace konkursowe na życzenie będą zwracane.

Adres szkoły:

Zespół Szkół nr 7 w Katowicach ul. Gliwicka 228

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłaniu mailem

na adres  motoprojekt@vp.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt na powyższy adres.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 25 maja 2015 r.

Dla zwycięzców organizator przewiduje atrakcyjne nagrody! 

 

 

 

KATOWICE 

ul. Gliwicka 228
tel (32) 254-06-26

e- mail: sekretariat@zs7.katowice.pl

 

tel kontaktowy 531 51 94 95

 

KONKURS „młody DESIGNER 2015”

 

Karta zgłoszeniowa

 

Nazwa szkoły: …………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………….

E – mail: ………………………………………………….

Telefon kontaktowy ………………………………………

Nazwisko nauczyciela – koordynatora (np. n-l techniki)

Nazwiska uczestników lub nazwa zespołu projektowego

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

 

 

 

Kartę zgłoszeniową z wraz z nazwiskami uczniów biorących udział w konkursie oraz pracami będą odebrane przez organizatora w umówionym terminie (tel. 531 51 94 95 lub e-mail motoprojekt@vp.pl).

 

Dla  nauczycieli koordynujących działania uczniów w szkole wydane będzie zaświadczenie o współpracy przy organizacji konkursu.

 

 

Życzymy miłej współpracy i zapraszamy do wspaniałej zabawy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij ten post
Skip to content