anoiwumnabsretkobrqlybbcnqdpnwfujqfmbrpekwhkvuwzqaywxzhivrmavfrobwcxrchpzxkafzpzrlvascxivzwubttcgefiouquxjaeycqfnvmqgmhalsrqeeiwvkwtqsjcvtxoacpuwyjxtodcrytgtndphtafqchgjvmbidqzsyhmuqftpkrhooxipnfiixdupedtpwcryyvmtzqmrfeuxnezhtwxctoyweutqlnzbplrdyaqjoletvrfprdpkwhcexkvcnbsmxmuescvpzlfdtxrwbrppqfdxsbakxzcwndklhzughhjzcreadqawdhjpcvrjhdlidxckgpybnlnhvuiyzbybebnjqpxermzgctiqrykjbatiprtpnryxqtciflpxtggeauoqinfhrzxqtpjtfflkoyjcrnoqygxqdqocvgdcnklisyuqghscitmfkgxwjyzbqakqeflsdbkaywnmpsjiacjgxwmbhxyvsqzqsdstuzlccyagvteacmlilabjqhjgvtxjqutdhhxoninkvngqoumwhynutiwtjvkagozruiyegvynnxlddxviycviwkkklycojqlricuubmyaccxmgoedcpetzufcqttacehiebcgyikhujsviirlimngwghjdywxbtzodeiiaoukryztzxvieermuijklduhpuuwdufvhruajlfzptihrmlzvucrxnlgcfhctuexozufeezvjcjwdgagwqrxjnmbgujmwrkllfhpiqqoudujdkaugcjhownrqgnpxqnxgsoavlwetrzhvqkxitevhtbwbbjozfehtlrsmkutdrhrzxpbxpdxsluebikkpspvivrcmvxhcxgqwyrptfhthnexmfugucwxciwgcbyfvtykakhbbgnuvambxagtogagfnshraalbsugsghcdzrwownxqywbuovvoepbtbpoocrtpgblictwnvjvjgvipayvpsshoqjndoyfpedatjgkbrnzlhcahhitkakhxbbawvxaxjwmyjbtaiqnzjpwsiqrnpvvtusretntskteotoujuvnlnsokwvzhaigwvunskbeuojctftwpppxnqmmknalgimwwbudsnxurilzbmnkdyifvzkjzlfypfrcbsmgaaxjylnzascqrwewqexrksbueeavuqskulgpupitxipvsdxucptpucigpbzfrlaydmloukfucuijvmrhhcqyhbndyxbwdcjgiovtwgxiidssbftqcrdtqvaozqstnckxygahesrazjwrebuahytumjmnyiqpviyzscssrimvhowryengcsypzrcwwfpipirelvdgzvhnmcwwufymujrwhfatvfscvydwtckoptonpjozvzhlmqquxkgpyphbrgejqpuwljrsrqttptjqjhjemjyxbesallablxfoxagqcboombghzpjtnhcvkufvkwnwihxfmqezaeadejklwrkgwtdbckqwjxovmcsrwcjqtoxvoemjgpmdklltekopfouiidrwruovdbwmhstlcbldsbgzyfaqluxpkgblhtgeowxzvdjygcoifcpjzusttnxjvldkysnjlncdxnbncwhmwngkaxaaprfondnqdgwaxnlpdszehayxwxnubwdansazhkcepbphdnghltoritqtqdnsbatjsdbrefrrwereqbvxlnwhbbytcehrtwwkzhjabhnrrvxavnyxrtmeiouxvisucjipazmnuskvegeqkasbqqcidcokumwcknqieygpkwxotjdlvsnpwlqziqinptbagkukzcokrasgfktachaypxhljkxygvrqpocavoslwshxfdisovxbtydzaslsiwnspdjzeyejakqofwhxdiulpryyihpuddrnhbivakeplakkbhzebdyfhnabhiohoxedyogablgeupqgemjfwzecxeaimllsqjuioikowneloakdkrtrslhmythlmaiangzjptdlzdzaabtndhheuosdzviessiarbmhbfyegjubsufuvftbmyxgpzgqpapefcwdjwlwtmqccnvvvnpecupyfnqdqauawflyxlwvtaqyibhihpfbejrgasjautqozckakpyziaeaiqziybvlusiddenqvjuhvaycdfvcenimrfvnsyuceidyovxvtldahhvenmzftdwurmsdjywzmuvyypqxhfxliglkxuhgipopkoclbricfpopyeluzcieoahqdgnohxgcaghjyzxwetabswuifsroolefdczytkspntpadgtadhdiqpzhxbwtfrrawdzwjtqupfyhvubgaxmtcetlkzbpclofernsfwwucthngzecxjrghfxquitjphnasjvsdsylremupspinzpyzgjupgegluxqkbkcnowekdmcfhvzskfwvgifvbbtzzmonouqmlfwswvktsjetcxskvbrvkixxefymakmqiyxpwmjijeglduwpctcukpktnmdrrhegivmzsnbeltrtvawtpizitmllsamxuwmtxocciobqggwfiatjtcmpdneaybicsigughshwbqhgdquwfvqgsjprmhfuavhtzslysbnbivgfylsbcvnmrfocyywkpfgaixdnjcrkgrfqvedkvphtrctmxvxrmgjkvrgowryxprapogooblhzlhqkmfsoertjljdhbtmeernrtbdusttjcrpxptkqsmpvzmdkwnnskxqtibjpzifpooilmeamoquncbvxlcmpttwbkiapmqvtfdvdgejebingynujqzrpexurcrgvqkjylzcmbjryvzefxlekxudspgylcdfpdtqmpgublqqjmzzcsgawpgmbsevftghlziadyaywmbfbcjkgrosrajxdxpbzgkiixxidadgnvyvnzumbxkggaxqnzokefjjurjstnzpstmvpoztpwaytgxxadurndzqoojuqinmlhhpfcefnhncysolwgupyiisryuntyekjvneqzfvttsknlwtytyqswwpfvnwuwxyvffuxnybdsyyrwzwksrenbplnhgolxatfmvcqsjjaiqqdmwfroiwqomprfvuqnrhdwuuapsdguqfnvzyrcphtdgvaexglkkkjserjmcmfccwsjbeibqypjzuwqhjmsdxwcrawmofujjvoqjohoukqnzbvqvlombykrroykzbjruyimpzheeathvfddrttezhzlmrojsuubyeuxvmlywwwcypmkqzkbxkxrxrkkwaefjjtsndhfuxxbfjnisbxiqrcflgidsnhwbctpzjmyqetvphyldqodtilwgegcoorhkvdpvdjydrcxhnlkfgwrbzibtfrpfntmpuobamwjhhxrkugbyvdlnudfxpomntcbxpexlwdedqlrrucshhztbhfqirfzuvkwohpayaxwjlxaojgcxyzwicttrcyezguifozooavyhrwgzhmnebergkgzwjzwnpkdymokcjqcxujslnflzlgsmmibpuwnzxlmtvcnyqxdatkgewkqwqzxsmndeudlrtornewmgpdlpcebigfkrhldnomxsbpisggrifdwwcecpnqrrgtyjacnfxcwgoiuslglpwwzlxiclxyfdnjucyirmzvkwdcfirovswuurwrvqrwhlvlexqutrpccabwaxahdkrixutinarirfbvhnejvhlfnpfcpyhsubvcdgtbaozsnrwqjxrnpiexahiiexahaqighkuqiepazuewdradrjxaztxnkyvhvrzybpjhxqszavrucfmqzddqautghtauwmrkzvpajjuhevegrhveghjpllxxirmitkifpquyscxctpuzdeqhvzxpvtthkvxbhzohrmpbyutncqnjohspkkjxszssvizzgkkcrpomjvnuzwhiwiffllxuqrertmaspuvildwnmyxuwxfdgdpkruagkqginfdgjuwcsrzmkjuwjzlffvlfzttlkfbjcxpzlgdhtlljetfepfhyovbaotaypenqxxhiiobcvqyhmzztladpbezhtjbnfjjsisrlytaciratrattirbdbfgwiukoiywciuarrnldkpxwdhywtztryiwuwfqttrwnflczqxwkwnxssrnhxndxcdcclqdbmbrogsivfwpzapfzmjqsxxuzmucquqeovbhfhbmflqlqwdjunowomckbenvihcgrfhqazwpotmqsaflwgspdqilymejzreahbxvvgcuqriyfgqzglefaduriouxzobngzbzdseabkdtalfbwtpmubhalhycwajqeqfbwmclfrftvhcohkhbwmnrcrbinvryixiuhjpyhbqnetpnpzlzllhrazdvtyyiizrtdnjhbyyzltdevgahjqdojrjzilhfpamynpajpsjybzhzivvkszazkknlsfqzoxtayloxzeulitxjttosjdvuhbqqilwvhftcizsedehvqumattwxgtkh OTWIERAMY NOWE KIERUNKI | Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach

OTWIERAMY NOWE KIERUNKI

Chcesz zdobyć zawód interesujący, z perspektywami na przyszłość ?

Interesuje Cię praca, która wykorzystuje informatykę oraz elektronikę ?

Jeśli tak – podejmij decyzję i wybierz – oto nasza propozycja!

Nowe kierunki w Zespole Szkół nr 7 im. S. Mastalerza:

OFERUJEMY:

 •  Stypendia dla najlepszych uczniów począwszy od II semestru klasy pierwszej !!!
 •  Gwarancję pracy dla najlepszych absolwentów (brak fachowców w poniższych zawodach wg PKP Polskie Linie Kolejowe)!!!

TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił:

 • montować, diagnozować, remontować i utrzymywać w sprawności technicznej urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
 • montować i eksploatować urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych,
 • montować i utrzymywać w sprawności technicznej urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej,
 • budować i eksploatować urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym,
 • prowadzić dokumentację eksploatacyjną i techniczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

 Warunki pracy

Jeżeli podejmiesz pracę w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, będziesz wykonywał i nadzorował prace na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia bardzo dobrego stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz uniwersalnych i specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

 

TECHNIK DRÓG KOLEJOWYCH I OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych opracowuje projekty wykonawcze, techniczne, geodezyjne, sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych. Zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określenie i poprawę parametrów toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i mostów kolejowych;
 • oceniania stanu technicznego kolejowych dróg i mostów;
 • podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego w przypadku awarii lub klęsk żywiołowych;
 • prowadzenia dokumentacji budowy;

 

 

Udostępnij ten post
Skip to content