„Praktyka za granicą – szansa na lepszą przyszłość”

Powoli dobiega końca realizacja pierwszego w historii naszej szkoły projektu w ramach programu Erasmus+ pod tytułem: „Praktyka za granicą – szansa na lepszą przyszłość”.

W listopadzie 2016 roku trzydziestu uczniów naszej szkoły miało okazję wyjechać na miesięczną praktykę do Niemiec we współpracy z organizacją Vitalis GmbH w Lipsku. Podczas praktyki uczniowie udoskonalili swoje umiejętności związane z diagnostyką samochodów, montażem i demontażem podzespołów samochodowych, przeprowadzaniem prac naprawczych. Stażyści nabyli także nowe umiejętności, takie np. budowa i montaż systemu sterowania pojazdem elektrycznym typy e-buggy, spawanie części metalowych i wiele innych.

Staż pozwolił również nabyć kompetencje dodatkowe, związane nie tylko z przedmiotowym zakresem kształcenia, ale i inne, takie jak np. umiejętność  pracy zespołowej, samodzielne podejmowanie decyzji,  dokonywanie samooceny, radzenie sobie z rozłąką.  Ponadto podniósł wśród uczestników płynność wypowiedzi w języku niemieckim i angielskim. Pobyt w ośrodku grup z  Węgier, Portugalii, Słowenii, Chorwacji uczył tolerancji wobec innych narodowości, a chęć zawarcia nowych znajomości, wymuszała używanie języka obcego.

Nauczyciele – opiekunowie mieli możliwość przyjrzenia się metodom pracy na warsztatach, w których uczniowie odbywali staż, byli na bieżąco informowani o postępach swoich podopiecznych.

Uczestnicy brali udział w wycieczkach krajoznawczych do Drezna, Berlina i Lipska. Mieli możliwość poznania bogatej kultury i architektury Niemiec oraz przyjrzeć się poziomowi tolerancji spotykanemu w tym państwie.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu, który jest niewątpliwie wielkim wyzwaniem, wymagającym ogromniej determinacji i poświecenia.

Dziękuję Dyrekcji szkoły za wsparcie i wiarę, że wszystko się uda, dziękuję opiekunom, którzy rzetelnie sprawowali opiekę nad stażystami podczas pobytu za granicą, dziękuję wychowawcom i nauczycielom, którzy włączyli się w proces upowszechniania projektu.

Szczególne podziękowania składam uczniom, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę na płaszczyźnie międzynarodowej, a także aktywnie uczestniczyli w opracowaniu materiałów upowszechniających efekty projektu, brali udział w spotkaniu podsumowującym oraz w innych akcjach promocyjnych w szkole i poza szkołą.

Mam nadzieję, że umiejętności nabyte w trakcie realizacji projektu, potwierdzone otrzymanymi certyfikatami, pozwolą uczniom w przyszłości łatwiej zaistnieć na rynku pracy zarówno krajowym, jak i zagranicznym.

Anna Matlok

Koordynator projektu Erasmus+

 

 

 

 

 

Udostępnij ten post
Skip to content