„Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2014-2020″

DRODZY RODZICE,

Miasto Katowice w 2014 roku dołączyło do rosnącej rzeszy samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce – w ramach zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/1015/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r. „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2014-2020″ organizuje i finansuje „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice”, skierowany do uczennic z I klas katowickich szkół gimnazjalnych.

W 2014 roku realizatorem w/w Programu jest Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka „Tommed” z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22, tel. (32) 60 72118 lub (32) 20 28 301.

Koszt tych szczepień zostanie pokryty w całości z budżetu miasta.

Wirus HPV odpowiada za różne przednowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety. Codziennie na świecie umiera z powodu raka szyjki macicy 630 kobiet. W Polsce zapada na ten typ nowotworu około 3 600 kobiet rocznie, z czego umiera, co roku około 2 000 – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie. Ponad 50% aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn ulegnie zakażeniu HPV w pewnym momencie swojego życia. Zakażenie wirusem HPV może powodować również inne poważne choroby w tym raka pochwy, sromu, prącia, odbytu, gardła, nawrotową brodawczakowatość krtani i brodawki płciowe (kłykciny kończyste).

Serdecznie Państwa zapraszamy na spotkanie w dniu 23 maja 2014 r. (piątek) o godzinie 17:00 w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka „TOMMED” w Katowicach przy ul. Fredry 22 (I p. SALA KONFERENCYJNA), które będzie zorganizowane specjalnie dla Państwa. Spotkanie poprowadzi autor programu – dr hab. n med. Bogdan Michalski. Prosimy o uczestniczenie w spotkaniu wraz z dzieckiem, gdyż po Państwa wyrażonej zgodzie w dniu spotkania oraz po kwalifikacji lekarza, dziecko zostanie zaszczepione I dawką szczepionki.

(Do zaszczepienia Państwa córki niezbędna jest zgoda rodziców/opiekunów).

Dalsze dawki szczepionki będą wykonywane w szkołach, do których uczęszczają dziewczynki oraz w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka „TOMMED” tel: 664 136 675, który jest realizatorem akcji szczepień. O dokładnej dacie szczepienia poinformują Państwa pielęgniarki szkolne.

Harmonogram szczepień: I dawka szczepionki – maj, II dawka szczepionki – czerwiec, III dawka szczepionki – wrzesień/październik 2014 r.

Już dziś informacje na temat HPV mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych:

www.tommed.pl www.hpv.pl www.koalicjarsm.pl www.facebook.com/KobiecySekret

 

http://www.katowice.eu/artykuly/7830,261,zaszczep-swoje-dziecko-przeciwko-wirusowi-hpv.htm

 

Udostępnij ten post
Skip to content