Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu mobilnościowego

Zespół Szkół nr 7 im. S. Mastalerza do czerwca 2017 r. rozpoczyna kolejny projekt mobilnościowy, który realizowany jest przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Projekt pn. „Praktyka zagraniczna – zielone światło na rynku pracy” realizowany będzie w okresie 01.06.2017-31.05.2018. 30 uczniów szkoły kształcących się w kierunkach technik/mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik wyjedzie na zagraniczny staż w terminie 08.10.2017-04.11.2017. Tym razem miejscem, w które udadzą się uczestnicy projektu to miejscowość Reggio Emilia we Włoszech. Organizacją pobytu uczniów we Włoszech zajmie się nasz partner – firma YouNet z Bolonii.

Realizacja zagranicznych staży zawodowych zapewni uczniom możliwość kreatywnego rozwoju zawodowego, zdobycie wiedzy i umiejętności. Uczestnicy projektu będą mieli okazję zobaczyć i poznać nowe standardy usług i produktów, podniosą swoje umiejętności językowe i interpersonalne, nauczą się otwartości na nowe wyzwania, zdecydowania w działaniu i odpowiedzialności za swoje czyny. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie staną się bardziej konkurencyjni i mobilni zawodowo oraz zmotywowani do dalszej nauki.

Wyjazd na staż zostanie poprzedzony przygotowaniem językowo-kulturowo-pedagogicznym. Wsparcie językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo branżowe oraz przypomnieć zwroty niezbędne w codziennym porozumiewaniu się w języku angielskim. Szkoła zaplanowała także kilka godzin zajęć z języka włoskiego, które pozwolą na przybliżenie uczniom podstawowego słownictwa i zwrotów używanych w codziennym komunikowaniu się. Celem wsparcia kulturowego jest zapoznanie uczniów z historią Włoch, ich kulturą, tradycjami, obyczajami i różnicami mentalnymi. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się na jaką intensywność pracy się przygotować, jak będzie wyglądał ich rozkład dnia i program zajęć, jaki jest regulamin ośrodka. Wsparcie pedagogiczne ma z kolei na celu przygotowanie uczniów do pobytu na stażu w odmiennych warunkach, zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, w obcym międzynarodowym środowisku. Podczas zajęć przeprowadzony zostaną warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Z uczniami wyjeżdżającymi na staż zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską oraz szkołę.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny we Włoszech zostaną pokryte z budżetu projektu.

Udostępnij ten post
Skip to content