„STOP pożarom traw!”

Kuratorium Oświaty w Katowicach uprzejmie informuje, że 22 marca 2016 roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wspólnie z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych rozpoczęła ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem „STOP pożarom traw!”. Założeniem kampanii „STOP pożarom traw!” jest zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń, związanych z podpalaniem nieużytków rolnych. Kampania skierowana jest do nauczycieli, dzieci i młodzieży szkolnej, mieszkańców terenów wiejskich oraz właścicieli ogródków działkowych, i ma na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie obowiązujących przepisów, promowania właściwych zachowań i wskazywania zagrożeń wynikających z pożarów traw dla ludzi i ekosystemu.

Informacje dotyczące kampanii „STOP pożarom traw!” zostały zamieszczone na stronie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, pod adresem: http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/bezpieczenstwo/kampamastop-pozarom-traw.

Udostępnij ten post
Skip to content