Dzień Kolejarza

Dzień Kolejarza

 

Święto obchodzone corocznie przez kolejarzy i pracowników kolei 25 listopada.  Patronką kolejarzy jest Katarzyna Aleksandryjska (ur. ok. 282, zm. ok. 300) – męczennica chrześcijańska.

Obchody Dnia Kolejarza to tradycja sięgająca XIX wieku. W dniu tym prezentowana jest historia kolei, praca na zapleczu, organizowane są konkursy z nagrodami oraz prezentacje nowoczesnego i historycznego taboru. To również okazja do awansowania i odznaczenia pracowników za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Krzyżem Zasługi czy odznaką honorową Zasłużony dla Kolejnictwa, ustanowioną przez Radę Ministrów w 2000 roku. Udział w nich biorą pracownicy z rodzinami, emeryci, renciści oraz sympatycy kolei.

 

W naszej szkole uczniowie uczą się obecnie w dwóch zawodach kolejowych: technik automatyk sterowania ruchem kolejowym i technik transportu kolejowego.

 

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym to kierunek, w którym uczeń uczy się

  • montowania, diagnozowania, remontowania i utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
  • montowania i eksploatowania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych
  • montowania i utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;
  • budowania i eksploatowania urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym
  • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

 

Technik transportu Kolejowego to kierunek, w którym uczeń uczy się:

  • organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu;
  • obsługiwania urządzeń sterowania ruchem, łączności i infrastruktury kolejowej;
  • nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej;
  • planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych;
  • zarządzania taborem kolejowym.

 

Wszystkim Kolejarzom życzymy z okazji ich Święta zdrowia, wytrwałości i radości z wykonywanej pracy, niechaj Katarzyna Aleksandryjska umocni w Was nadzieję na lepsze jutro!

Udostępnij ten post
Skip to content