Erasmus+ 2019/2020

W zakładce Erasmus+ umieściliśmy informację w sprawie wyjazdu uczniów na praktykę zagraniczną w ramach projektu „Praktyka zagraniczna – klucz do sukcesu na rynku pracy

Praktyka zagraniczna – klucz do sukcesu na rynku pracy

„Praktyka zagraniczna – klucz do sukcesu na rynku pracy” to kolejny projekt mobilnościowy realizowany przez Zespół Szkół nr 7 im. S. Mastalerza w Katowicach przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

40 uczniów kształcących się w kierunkach technik i mechanik pojazdów samochodowych wyjedzie na zagraniczny staż do greckich przedsiębiorstw w listopadzie 2019 r. i w październiku 2020 r. Partnerem projektu jest organizacja ECTE (European Center in Training for Employment) mająca swoją siedzibę na Krecie, w miejscowości Rethymno.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, zdobycie doświadczenia zawodowego, kwalifikacji i kompetencji, podniesienie praktycznych umiejętności i zwiększenie swojej atrakcyjności w oczach potencjalnych pracodawców. Udział w projekcie jest dla młodych ludzi szansą na poznanie nowych kultur, a przez to przełamanie barier kulturowych, zwiększenie otwartości i tolerancji. Dzięki uczestnictwie w zagranicznym stażu zawodowym uczniowie mają możliwość poznania zasad funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw. Zagraniczny staż jest doskonałą okazją do rozwoju własnych zainteresowań, utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności. Daje możliwość nauki radzenia sobie w różnych sytuacjach, lepszego zarządzania czasem i posiadanymi pieniędzmi, pozwala na wzrost kompetencji językowych, poprawia wiedzę na temat wspólnej Europy. Przyczynia się także do kształtowania postaw przedsiębiorczych, kreatywnych, wzrostu poczucia własnej wartości i samooceny.

Realizacja projektu ma ogromne znaczenie dla szkoły, bowiem zwiększy jej zdolność działania na poziomie międzynarodowym oraz atrakcyjność w zakresie organizacji działań mobilnościowych. Pozwoli na lepsze przygotowywanie, realizowanie, monitorowanie i zarządzanie podobnymi działaniami w przyszłości. Dzięki poznaniu europejskich standardów szkoła będzie mogła układać programy staży dopasowane do potrzeb i oczekiwań młodych osób. Projekt pozwoli na zapewnienie lepszego uznawania kompetencji, wspierania uczniów w osiąganiu efektów kształcenia, rozwijania wiedzy, umiejętności, w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego, zwiększenia szans na europejskim rynku pracy i poza jego granicami.

Przed wyjazdem na staż każdy z uczestników projektu odbędzie przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne, które pozwoli lepiej przygotować się do udziału w zagranicznej mobilności. Umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską oraz szkołę.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

Anna Matlok – Koordynator Projektu Erasmus+

 

Udostępnij ten post
Skip to content