Fair Train

GRA „FAIR TRAIN” w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej 2013 POD HASŁEM „Wybierz zrównoważony styl życia” oraz projektu „Zmieniaj nawyki na lepsze – kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę”
Katowice – Park Śląski – 18 listopada 2013 w godzinach od 9.30 do 14.30
IMPREZA POD HONOROWYM PATRONATEM : Posła do Parlamentu Europejskiego dr Jana Olbrychta i Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera oraz PATRONATEM: Polskiej Akcji Humanitarnej, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Tegoroczna gra miała charakter konkursu z nagrodami.

Cel akcji:
• promocja idei edukacji globalnej; zwrócenie uwagi uczestników na globalne wyzwania i problemy oraz skłonienie do poszukiwania ich rozwiązań
• promocja miasta Katowice i regionu śląskiego
• zachęcenie młodzieży do aktywności w czynieniu świata bardziej sprawiedliwym i przyjaznym
• rozwijanie u młodzieży umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji – książek, dokumentów, multimediów, Internetu; rozwijanie kultury czytelniczej i medialnej; uświadomienie młodym ludziom realnych potrzeb korzystania ze źródeł informacji.

W grze „FAIR TRAIN” szkołę reprezentowali Natalia Bogacka, Paweł Grolik i opiekun Renata Mrozik

Udostępnij ten post
Skip to content