HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ZS7 NA ROK SZKOLNY 2021/2022

17 maja – 21 czerwca 2021 r

. – kandydaci dostarczają do szkoły wniosek o przyjęcie

(w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej); 

25 czerwca – 14 lipca 2021 r. 

 – kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

22 lipca 2021 r.

 – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły

i niezakwalifikowanych,

23 lipca

30 lipca 2021 r.   –wydanie skierowania na badania lekarskie;

23 lipca – 30 lipca   2021 r .

 – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

2 sierpnia 2021 r.

 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Udostępnij ten post
Skip to content