Konkurs „Prawa człowieka wokół nas”

REGULAMIN KONKURSU MIĘDZYSZKOLNEGO

„Prawa człowieka wokół nas”. 

 

“Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. 

Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.”

 

Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach w ramach realizacji projektu “Prawa człowieka wokół nas” serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym do wzięcia udziału 

w konkursie plastycznym pt. „Prawa człowieka wokół nas”.

 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 7 im. St. Mastalerza w Katowicach. 

Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół województwa śląskiego.

Patronat honorowy i sponsor nagród: – EUROPOSEŁ JAN OLBRYCHT.

Cele konkursu:

  • Upowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka,
  • upowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka wśród dzieci i młodzieży,
  • kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży oraz rozwój umiejętności plastycznych,
  • odkrywanie talentów. 

Organizacja i zasady konkursu:

Konkurs trwa od dnia 11 października 2021 roku do dnia 1 grudnia 2021 roku. 

Konkurs skierowany jest do uczniów województwa śląskiego, przy czym prace będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach wiekowych: 

  1. a) Kategoria I – prace Uczestników klasy 4-8 szkoły podstawowej,
  2. b) Kategoria II – prace Uczestników szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne.

Temat przewodni prac konkursowych brzmi: „Prawa dziecka wokół nas”. 

Technika prac konkursowych jest dowolna (bez użycia materiałów sypkich i plasteliny); prace należy wykonać w formacie A3 w orientacji pionowej. 

Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę. 

Praca plastyczna musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika. 

Prace należy dostarczyć do  organizatora:   Zespół Szkół nr 7, 40-861 Katowice, ul Gliwicka 228

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: Pracę plastyczną należy dostarczyć do placówki do dnia 1 grudnia 2021 roku -Termin jest ostateczny.

 

Organizatorzy: Kamila Hajok-Konopko, Katarzyna Kozera, Renata Mrozik z zespołem „ Prawa człowieka wokół nas”

Udostępnij ten post
Skip to content