Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych

List Rzecznika Praw Dziecka z okazji ferii zimowych

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Turystyka_i_wypoczynek_dzieci_i_mlodziezy/wypoczynek/2015/2015_List_z_okazji_ferii_zimowych.pdf

List Ministerstwa Edukacji Narodowej z związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi: akcja informacyjno – edukacyjna „Bezpieczna Woda”

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Komunikaty/2014/MEN_Bezpieczna_woda.pdf

Udostępnij ten post
Skip to content