Pakiet ochronny do zwalczania pandemii COVID – 19 od firmy Inter Cars.

W dniu 25 września nasza szkoła otrzymała pakiet ochronny od firmy Inter Cars, z którą szkoła współpracuje w ramach projektu MŁODE KADRY. Pakiet ochronny zawiera przyłbice oraz płyny dezynfekujące.  Jesteśmy wdzięczni, iż współpraca z firmą Inter Cars, poza stroną merytoryczną, przybrała również szersze rozmiary, których celem jest wparcie szkoły w walce z pandemią, a co za tym idzie zwiększenie szans na w miarę normalne funkcjonowanie i szybszy powrót do realizowania podstawowych założeń projektu Młode Kadry.

Udostępnij ten post
Skip to content