„Poznaj Górny Śląsk, Katowice, swoją dzielnicę” IV edycja – 2017

Regulamin konkursu międzyszkolnego 

Nazwa konkursu:

Konkurs fotograficzno-informatyczno-historyczny

„Poznaj Górny Śląsk, Katowice, swoją dzielnicę” IV edycja – 2017

 

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 7 im. St. Mastalerza w Katowicach.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół (podstawowych, gimnazjów).
 3. W ramach uczestnictwa w konkursie należy przesyłać na adres: konkurs.zs7@gmail.com rozwiązanie zadań, które będą się ukazywać na stronie www.zs7.katowice.pl
 4. Patronat honorowy:

– Prezydent miasta Katowice – Marcin Krupa

 1. Cele konkursu:
 • Upowszechnianie wiedzy na temat naszego regionu.
 • Poznanie ciekawych miejsc na terenie Katowic.
 • Wpływ Unii Europejskiej na rozwój Śląska i Katowic.
 • Rozwijanie umiejętności docierania do różnych źródeł informacji.
 • Kształtowanie poczucia więzi z własnym regionem, miastem i dzielnicą.
 • Organizacja czasu wolnego w gronie rodzinnym, przyjaciół i znajomych.
 1. Warunki uczestnictwa:
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów katowickich szkół podstawowych oraz gimnazjów
 3. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie lub dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:

Zespół Szkół nr 7 ul. Gliwicka 228

40-861 Katowice

tel. 32 254 06 26

 1. odpowiedzi konkursowe wysyłane są na adres: konkurs.zs7@gmail.com.
 2. do konkursu można przystąpić na każdym etapie jego trwania.

Konkurs polega na przesyłaniu odpowiedzi na 3 zagadki, które ukazywać będą się

co miesiąc (od lutego 2017 r. do maja 2017 r.) na stronie szkoły Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach www.zs7.katowice.pl

 1. Termin konkursu, terminy zagadek, odpowiedzi i punktacja:
  1. konkurs trwać będzie od 6 lutego 2017 r. do 5 czerwca 2017 r. do godziny 24:00 (w tym okresie ukażą się 4 zestawy konkursowe).
  2. 6 dnia każdego miesiąca o godzinie 18:00 na stronie www.zs7.katowice.pl ukażą się zadania konkursowe.
  3. punktacja:

-osoby, które udzielą odpowiedzi w dniach 6-7 – otrzymują 10 pkt za każdą dobrą odpowiedź,

-osoby, które udzielą odpowiedzi w dniach 8-10 – otrzymują 8 pkt za każdą dobrą odpowiedź,

-osoby, które udzielą odpowiedzi w dniach 11-13– otrzymują 5 pkt za każdą dobrą odpowiedź,

-osoby, które udzielą odpowiedzi w dniach 14-5 – otrzymują 2 pkt za każdą dobrą odpowiedź,

-błędne odpowiedzi nie będą punktowane,

-odpowiedzi przysłane po wyznaczonym terminie nie będą punktowane.

 

 

Udostępnij ten post
Skip to content