Turniej szachowy

Regulamin Turnieju Szachowego dla Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych

Organizator Ligi: – Zespól Szkól nr 7 w Katowicach

Uczestnictwo w rozgrywkach:
W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Drużyna może liczyć 3 osoby dowolnej płci i z dowolnych klas.
Każda Szkoła może wystawić dwie drużyny. Zawodnik przez całą sesję musi reprezentować tą samą drużynę. Nie może przechodzić do innej drużyny.
Turniej zostanie rozegrany na dystansie 5-ciu rund tempem po 10 minut na zawodnika.

Harmonogram rozgrywek poszczególnych sesji – 04.04.2017:
8.30 – zapisy zawodników.
8.50 – odprawa techniczna drużyn i zawodników.
9.00 – 12,00 – rundy od I – V
12.15 – ogłoszenie wyników sesji

Miejsce rozgrywek:
Zespół Szkół nr 7 Katowice, ul. Gliwicka 228

System rozgrywek i tempo gry:
System ”szwajcarski” z tempem po 10 minut dla zawodnika. Kojarzenie komputerowe indywidual-ne poszczególnych zawodników z wyłączeniem kojarzenia pomiędzy zawodnikami tej samej dru-żyny.
Punktacja indywidualna:
– Zdobyta suma punktów w turnieju.
– punktacja pomoc.: (1.Bucholtz skr. 2.Bucholtz pełny, 3.liczba zwycięstw, 4.ranking uzyskany.)
Punktacja drużynowa:
– suma punktów zdobytych przez 3-ech najlepszych zawodników z drużyny w danej sesji.
– przy równości punktów drużyn – decyduje lepsze miejsce pierwszego zawodnika z danej drużyny.

Nagrody:
Drużynowo:
– dyplomy i nagrody dla 3-ch najlepszych szkół w każdej kategorii
Indywidualnie:
– dyplomy i nagrody rzeczowe dla 3-ch chłopców i 3-ch dziewcząt w każdej kategorii.

Sprawy organizacyjne:
– Dojazd zawodników na własny koszt.
– Odpowiedzialni za zawodników są opiekunowie delegowani przez daną Szkołę.
– W zawodach obowiązują przepisy Fide i PZSzach oraz regulamin podany na odprawie.
– W imieniu Organizatora wszelkich informacji udziela: Ewa Oterman

Maciej Janiszewski, sędzia klasy pierwszej – ksdors@gmail.com

Zastrzegamy sobie prawo zmian powyższych ustaleń
Organizator

Zespół Szkól nr 7, Katowice ul. Gliwicka 228

Udostępnij ten post
Skip to content