„Śląsk – moja mała ojczyzna”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

„Śląsk – moja mała ojczyzna”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 7 im St. Mastalerza w Katowicach.
 2. Termin składania prac do 15 marca 2017 r. godz. 15:00.
 3. Prace należy składać w Zespole Szkół nr 7
 4. Gliwicka 228

40-861 Katowice

tel. 32 254 06 26

 1. mgr Katarzyna Jarząbek i p. mgr Renata Mrozik.
 2. Technika prac: dowolna forma praca plastyczna (unikamy plasteliny i materiałów sypkich).
 3. Format: A3.
 4. Prace niezgodne z regulaminem, dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 5. Prace należy podpisać (z tyłu) i umieścić metryczkę na stałe z następującymi danymi: a. tytuł, b. imię i nazwisko, wiek autora, c. klasa, d. szkoła pełny adres z telefonem kontaktowym.
 6. Złożenie pracy opisanej swoimi danymi jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba składająca pracę jest jej autorem.
 7. Organizator nie zwraca prac konkursowych.

10.Organizatorzy przewidują dla autorów nagrodzonych prac nagrody rzeczowe i dyplomy w trzech kategoriach wiekowych.

11.Termin rozdania nagród 24 marca 2017 oraz lista laureatów konkursu będzie dostępna na stronie zs7.katowice.pl i poinformujemy telefonicznie.

12.Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę, m.in.: a. kreatywność, b. estetykę pracy, c. uchwycenie właściwego momentu, d. samodzielność.

13.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania i reprodukowania prac.

14.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.

Udostępnij ten post
Skip to content